Guia docente 2021_22
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Economía
 Materias
  Microeconomía avanzada
   Competencias
Código Descrición
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
CG3 Exercitar habilidades de aprendizaxe autónoma que abran campos para a innovación
CG4 Autocontrol no sistema de traballo, a respecto de tempo e planificación
CG6 Capacidade de xerar reflexións propias sobre problemas de natureza económica e os seus efectos sociais e éticos
CG7 Fomentar o espírito investigador, desenvolvendo a capacidade para analizar problemas novos cos instrumentos adquiridos
CE1 Comprender as ferramentas matemáticas básicas, necesarias para a formalización do comportamento económico
CE2 Comprender a linguaxe económica básica e o modo de pensar dos economistas
CE3 Coñecer o marco institucional da economía
CE5 Comprender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos
CE6 Adquirir coñecementos de Análise económica
CE9 Identificar e anticipar problemas económicos relevantes nos ámbitos público e privado
CE10 Capacidade de formular modelos simples de relación das variables económicas, baseados na utilización de instrumentos técnicos
CE11 Capacidade de elaborar medidas de política económica para alcanzar uns obxectivos dados
CE13 Capacidade de elaborar informes de asesoramento económico
CT1 Respecto aos valores éticos e cívicos. Compromiso ético co traballo
CT2 Capacidade de traballar en equipo
CT3 Espírito emprendedor e capacidade de liderado, incluíndo empatía co resto de persoas
CT4 Responsabilidade e capacidade de asumir compromisos
CT5 Habilidades para argumentar de forma coherente e intelixible, tanto orais como escritas
CT6 Ler e comunicarse en inglés no ámbito profesional
CT7 Fomentar a actitude crítica e autocrítica
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000