Educational guide 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia económica de España
   Recomendacións


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía: Economía mundial/V03G100V01202
Economía: Técnicas de economía aplicada/V03G100V01105
Estatística: Estatística I/V03G100V01205
Historia: Historia económica/V03G100V01103
Economía española/V03G100V01301
Macroeconomía I/V03G100V01503
Política económica/V03G100V01504
Políticas económicas comparadas/V03G100V01605
Comercio internacional/V03G100V01701
Técnicas cuantitativas para a análise económica/V03G100V01914
 
Outros comentarios
1. Aconséllase un traballo regular, sistemático, a o longo de o cuatrimestre, tanto no referente os contidos teóricos transmitidos nas clases maxistrais coma nos traballos de seminario. 2. Na parte práctica como na teórica, será especialmente tido en conta o interese demostrado e a calidade de as intervencións, ben sexa dentro de os grupos de traballo que se formen, ben individualmente. 3. Considérase relevante unha actitude construtiva, crítica, e a participación activa nas clases teóricas e prácticas. 4. A expresión escrita debe coidarse de forma especial: a claridade na exposición, a orde, e o rigor ortográfico e sintáctico son fundamentais nun estudante universitario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000