Educational guide 2022_23
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Economía industrial
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas e/ou exercicios Control tipo test sobre contidos teóricos e prácticos. 20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG6
CG7
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CT1
CT5
Exame de preguntas obxectivas Proba parcial dos contidos teóricos e prácticos dos temas 1 a 3. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG6
CG7
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
Exame de preguntas obxectivas Proba parcial dos contidos teóricos e prácticos dos temas 4 a 6. 40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG2
CG3
CG6
CG7
CE1
CE2
CE4
CE5
CE6
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Cada estudante poderá optar entre avaliación continua ou exame global da materia.

Avaliación continuaNeste caso a cualificación obterase do seguinte
xeito:


  • o 20% cun control dos primeiros temas.

  • o 40% coa realización dunha proba parcial dos contidos teóricos e prácticos
    dos temas 1 a 3.

  • o 40% coa realización dunha proba parcial dos contidos teóricos e prácticos
    dos temas 4 a 6 (se o intervalo entre a data oficial do exame final e a finalización das
    clases é inferior a 15 días, esta proba celebrarase nesa data).Para aprobar a materia a cualificación
final terá que ser igual ou maior a 5 puntos (sobre 10), sendo ademais imprescindible
obter en cada unha das dúas probas parciais unha puntuación igual ou superior a
4 puntos (sobre 10). Se non se acada esa puntuación nalgunha das dúas probas
parciais, poderase recuperar no exame que se celebrará na data oficial recollida
na páxina web da Facultade (http://fccee.uvigo.es). Se tampouco se acada esa
puntuación no exame (ou non se presenta ao exame), a nota final máxima da
materia será de 4 puntos.Para o alumnado que teña
que recuperar as dúas probas parciais é imprescindible que en cada unha das dúas
partes obteñan unha puntuación igual ou superior a 3,5 puntos (sobre 10). Se non se cumpre
a condición anterior (ou non se presenta ao
exame), a nota máxima da materia será de
4 puntos.

O alumnado podrá renunciar a avaliación continua se o comunica por correo electrónico antes de que se celebra a primeira proba parcial.

Exame globalO
exame celebrarase
na data oficial recollida na páxina web da Facultade e suporá
o 100% da nota. O exame constará de dúas partes (a primeira
corresponderá aos temas 1 a 3 e a segunda aos temas 4 a 6), cada unha das cales suporá o 50% da cualificación
final. Para aprobar a materia é necesario que a media das cualificacións das dúas partes
sexa igual ou superior a 5 puntos (sobre 10), sendo ademais imprescindible que
en cada unha das partes se obteña unha puntuación igual ou superior a 3,5
puntos (sobre 10). Se non se cumpre a condición anterior, a nota máxima da materia
será de 4 puntos.

Exame de fin de carreiraO exame de fin de carreira suporá o 100% da nota.As datas dos exames poden ser consultadas na páxina web da
Facultade: http://fccee.uvigo.es

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000