Educational guide 2022_23
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia: Historia económica
   Recomendacións

Materias que continúan o temario
Economía: Economía mundial/V03G100V01202
Economía española/V03G100V01301
Política económica/V03G100V01504
Economía política e das institucións/V03G100V01913
Historia económica de España/V03G100V01906
Técnicas cuantitativas para a análise económica/V03G100V01914

Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Ciencia política: Ciencia política/V03G100V01101
Economía: Economía mundial/V03G100V01202

 
Outros comentarios
1. Aconséllase un traballo regular, sistemático, ao longo do cuadrimestre, tanto no referente aos contidos teóricos transmitidos nas clases maxistrais como nos traballos de seminario prácticos. 2. Na parte práctica como na teórica, será especialmente tido en conta o interese demostrado e a calidade das intervencións, ben sexa dentro dos grupos de traballo que se formen, ben individualmente. 3. Considérase relevante unha actitude construtiva, crítica, e a participación activa nas clases teóricas e prácticas. 4. A expresión escrita debe coidarse de forma especial: a claridade na exposición, a orde, e o rigor ortográfico e sintáctico son fundamentais nun estudante universitario.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000