Educational guide 2022_23
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia: Historia económica
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Interpretación e comprensión dos conceptos económicos e historiográficos fundamentais. CE2
Coñecer o marco institucional da economía. CE3
Comprender o proceso de nacemento e transformación das principais institucións económicas ao longo do tempo CE3
Coñecer o sistema europeo de contabilidade nacional CE6
Saber situar a economía na súa evolución histórica. CE4
Distinguir os condicionantes e as forzas que impulsan ou frean o crecemento económico no longo prazo CE5
Capacidade para buscar información económica, analizar a evolución dunha economía e a súa comparación con outras economías CE8
Entender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos. CE5
Manexo e interpretación dos contidos de textos e representacións gráficas CE6
CE8
Capacidade para a análise crítica sobre as ferramentas a utilizar e na interpretación dos resultados, a nivel individual ou de grupo CE8
CT5
CT7
Posuír habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido. CE8
Consideración dos valores e principios cívicos como factores integrantes da análise dos feitos económicos CT1
Fomentar a calidade, claridade e precisión na expresión para argumentar de forma coherente CT5
Desenvolver sensibilidade respecto ao medio ambiente e compromiso cunha economía sustentable. CG1
Fomentar a capacidade de organización de coñecementos e a súa exposición, oral ou escrita, de maneira clara, adecuada e eficiente CB4
CT5
Ser capaz de traballar en equipo. CB3
CB4
CT2
Tratamento e interpretación dos coñecementos de forma sintética e crítica CB3
CT7
Posuír espírito emprendedor e capacidade de liderado, incluíndo a empatía co resto de persoas. CT1
CT2
CT4
Aplicación dos coñecementos na evolución dos feitos económicos á comprensión dos problemas máis recentes de natureza económica e os seus efectos. CE5
Demostrar habilidades para argumentar de forma coherente e inteligible, tanto orais como escritas. CT5
Evidenciar competencias ligadas á procura e organización de documentación e á presentación do seu traballo de maneira adecuada á audiencia. CT5
Fomentar a actitude crítica e autocrítica. CT7
Exercitar habilidades de aprendizaxe autónoma que abran campos para a innovación. CE7
CE9
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000