Guia docente 2023_24
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Grao en Economía
 Materias
  Historia: Historia económica
   Resultados previstos na materia
Resultados previstos na materia Resultados de Formación e Aprendizaxe
Interpretación e comprensión dos conceptos económicos e historiográficos fundamentais. C2
Coñecer o marco institucional da economía. C3
Comprender o proceso de nacemento e transformación das principais institucións económicas ao longo do tempo C3
Coñecer o sistema europeo de contabilidade nacional C6
Saber situar a economía na súa evolución histórica. C4
Distinguir os condicionantes e as forzas que impulsan ou frean o crecemento económico no longo prazo C5
Capacidade para buscar información económica, analizar a evolución dunha economía e a súa comparación con outras economías C8
Entender as bases de funcionamento da economía, tanto nos ámbitos máis amplos como nos máis próximos. C5
Manexo e interpretación dos contidos de textos e representacións gráficas C6
C8
Capacidade para a análise crítica sobre as ferramentas a utilizar e na interpretación dos resultados, a nivel individual ou de grupo C8
D5
D7
Posuír habilidades na procura, identificación e interpretación de fontes de información económica relevante e o seu contido. C8
Consideración dos valores e principios cívicos como factores integrantes da análise dos feitos económicos D1
Fomentar a calidade, claridade e precisión na expresión para argumentar de forma coherente D5
Desenvolver sensibilidade respecto ao medio ambiente e compromiso cunha economía sustentable. B1
Fomentar a capacidade de organización de coñecementos e a súa exposición, oral ou escrita, de maneira clara, adecuada e eficiente A4
D5
Ser capaz de traballar en equipo. A3
A4
D2
Tratamento e interpretación dos coñecementos de forma sintética e crítica A3
D7
Posuír espírito emprendedor e capacidade de liderado, incluíndo a empatía co resto de persoas. D1
D2
D4
Aplicación dos coñecementos na evolución dos feitos económicos á comprensión dos problemas máis recentes de natureza económica e os seus efectos. C5
Demostrar habilidades para argumentar de forma coherente e inteligible, tanto orais como escritas. D5
Evidenciar competencias ligadas á procura e organización de documentación e á presentación do seu traballo de maneira adecuada á audiencia. D5
Fomentar a actitude crítica e autocrítica. D7
Exercitar habilidades de aprendizaxe autónoma que abran campos para a innovación. C7
C9
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000