Guia docente 2022_23
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grao en Administración e Dirección de Empresas
 Materias
  Auditoría
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Realización de traballos ou problemas por parte do alumno 15 CG1
CG5
CG10
CG13
CE8
CE16
CT1
Resolución de problemas Actividade na que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados co algunha parte da materia. O alumno/a debe desenvolver as solucións axeitadas ou correctas mediante a aplicación de procedementos de transformación da información dispoñible e a interpretación dos resultados. 45 CG1
CG5
CE6
CE8
CE16
Resolución de problemas de forma autónoma Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condicións establecido/as polo profesor. A proba refírese ao conxunto da asignatura. 40 CE6
CE8
CE16
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

As diferenzas entre os sistemas e metodoloxías de avaliación entre os distintos centros que imparten o Grao en Administración e Dirección de Empresas da Universidade de Vigo, xustifícanse pola necesaria adaptación na medición da consecución dos mesmos resultados de aprendizaxe e da adquisición de iguais competencias aos diferentes organizacións docentes de cada Centro, especialmente no que se refire ao tipo de grupos, e ao número medio de alumnos por grupo.

O alumno que queira ser avaliado mediante avaliación continua deberá realizar varias probas durante o curso; a última delas terá lugar o mesmo día do exame final. Como alternativa ao sistema de avaliación continua, o alumnado poderá optar por ser avaliado cun exame final que suporá o 100% da cualificación. Na convocatoria de fin de carreira, o exame suporá o 100% da cualificación.

As datas e horarios das probas de avaliación das diferentes convocatorias serán as aprobadas pola Xunta de Centro para o curso 2022-2023 e poden ser consultadas na páxina Web da Facultade (http://fccee.uvigo.es)

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000