Educational guide 2021_22
Facultade de Bioloxía
Máster Universitario en Bioloxía Mariña
 Materias
  Bioloxía do Desenvolvemento de Organismos Mariños
   Plan de Continxencias
 
Descrición
Dada a evolución incerta e imprevisible da alerta sanitaria provocada por COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará cando as administracións e a propia institución o determinen, considerando criterios de seguridade, saúde e responsabilidade tanto a distancia como combinados. aprendizaxe. Estas medidas xa previstas garanten, no momento requirido, o desenvolvemento da docencia dun xeito máis áxil e eficaz, como se sabe con anterioridade (ou con moita antelación) polos alumnos e profesores a través da ferramenta normalizada.

No caso de que a materia teña que desenvolverse na modalidade mixta (con distanciamento, restricións parciais de asistencia física), as ensinanzas expositivas (clases maxistrais e seminarios) realizaranse de xeito total ou parcial de xeito virtual, xa ben con mecanismos sincrónicos ou asíncronos. Neste escenario, as actividades docentes impartiranse a través da plataforma virtual ou os medios proporcionados pola universidade coordinadora da titulación, a través da cal os estudantes terán acceso aos contidos docentes.
Os criterios de avaliación neste escenario serán os mesmos que os incluidos no apartado de avaliación, as probas realizaranse a través da plataforma virtual fornecida pola universidade, con seguimento visual e audio dos estudantes. Estas probas incluirán as adaptacións necesarias (limitación do tempo de resposta, controis de plaxio ...) para garantir a equidade e o correcto desenvolvemento das probas. Se xorden impedimentos técnicos ou persoais que dificultan o control fiable destas probas, ofreceranse alternativas de carácter oral con gravación para deixar un rexistro documental delas. A gravación pode estenderse, se é necesario, ás sesións de revisión do exame.
No caso de que a materia teña que desenvolverse dun xeito non presencial (peche das instalacións, imposibilidade de ensinar con presenza física), toda a docencia terá lugar, xa sexa con mecanismos sincrónicos ou asincrónicos. Neste escenario as actividades docentes impartiranse a través da plataforma virtual que proporciona a universidade coordinadora do grao, a través da cal os estudantes terán acceso aos contidos docentes.
Os criterios de avaliación serán os incluidos no apartado de avaliación, as probas realizaranse practicamente a través da plataforma facilitada pola universidade, con seguimento visual e audio dos estudantes. Estas probas incluirán as adaptacións necesarias (limitación do tempo de resposta, controis de plaxio ...) para garantir a equidade e o correcto desenvolvemento das probas. Se xorden impedimentos técnicos ou persoais que dificultan o control fiable destas probas, ofreceranse alternativas de carácter oral con gravación para deixar un rexistro documental delas. A gravación pode estenderse, se é necesario, ás sesións de revisión do exame.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000