Guia docente 2023_24
Facultade de Bioloxía
Grao en Bioloxía
 Materias
  Redacción e execución de proxectos
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Informe de prácticas, prácticum e prácticas externas Os alumnos da materia, en grupos pequenos, realizan un informe sobre os aspectos *bilógicos do proxecto 35 A2
A3
A4
B2
B4
B5
B7
C10
C12
C13
C14
D3
D4
Proxecto Os alumnos da materia, en grupos pequenos, realizan un proxecto de actividade para deseñar a actividade produtiva relacionada co ámbito biolóxico 35
Exame de preguntas obxectivas Probas para avaliación das competencias adquiridas que inclúen preguntas de resposta curta sobre teoría e traballos realizados. 10 B5
B7
C10
C14
Presentación Os alumnos, en grupos multidisciplinares (enxeñeiros, presentarán o proxecto completo nunha xornada profesional. 20 A2
A3
A4
B2
B4
B5
B7
C10
C12
C13
C14
D3
D4
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<*div><*b>Avaliación continua:<*div><*br /><*div>Para superar a materia será imprescindible obter en cada unha das 4 probas, polo menos un 30 % do total da puntuación global da devandita proba. En caso de superar ese límite en todas elas a cualificación global será a suma *prorrateada, segundo as porcentaxes descritas, das 4 *probas.&*nbsp;<*div><*br /><*div>A materia considérase non superada cando non si alcance devandito límite en todas ou algunha/*s das *probas, ou a cualificación global non alcance o 5. Nese caso:<*div><*br /><*blockquote><*div>1.- Na acta figurará SUSPENSO coa cualificación máis baixa que obtivese nas probas que non superaron o límite ou coa nota global correspondente.<*div><*br /><*div>2.- O estudante terá que superar as partes que non alcanzaron o mínimo na segunda convocatoria. O resto das partes gárdanse até a convocatoria seguinte, a condición de que superasen o 5.<*div><*br /><*div>Cada exame individual realizado terá un factor de *ponderación sobre o traballo *grupal (proxecto) que se avalía.<*div><*br /><*div>As datas de presentación da memoria e de proxecto si exporán na clase de presentación e poderanse consultar na plataforma *MooVi.<*div><*br /><*div><*b>Avaliación global:<*div><*br /><*div>El alumno que opte pola avaliación global deberá de forma individual realizar el exame, entregar unha memoria de aspectos biolóxicos, outra de aspectos de enxeñaría e la presentación oral del proxecto completo.<*div><*br /><*div>Para superar a materia será imprescindible obter en cada unha das 4 probas, polo menos un 30 % do total da puntuación global da devandita proba. En caso de superar ese límite en todas elas a cualificación global será a suma *prorrateada, segundo as porcentaxes descritas, das 4 probas.<*div>As datas dos exames poden consultarse no seguinte enlace: http://bioloxia.uvigo.es/es/docencia/*examenes
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000