Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Citoloxía e histoloxía animal e vexetal II
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
=== ADAPTACIÓN DE METODOLOXÍAS === MODALIDADE MIXTA
Metodoloxías de ensino que se manteñen
As prácticas e seminarios de laboratorio, a proposta do Decano, manteñen a presenza de todos os estudantes nos seus respectivos grupos, mantendo as máis altas condicións de seguridade e seguindo os estándares de hixiene e limpeza establecidos.


* Metodoloxías de ensino que se modifican
As clases maxistrais manterán o número de clases e contido. Non obstante, e debido á necesidade de distanciamento social, as clases serán presenciais para unha parte do estudante, e virtuais para o resto dos estudantes, para o que as clases se ofrecerán en directo pero a través dun campus remoto.

* Mecanismo de servizo presencial para estudantes (titorías)
As titorías realizaranse a través das oficinas virtuais de cada profesor habilitado no campus remoto previa cita. Tamén se poden facer por correo electrónico, usando os foros FAITIC ou por teléfono.
Os contidos serán os mesmos
* Bibliografía adicional para facilitar a autoaprendizaxe
A través de recursos en liña que xa están na bibliografía
* Outras modificacións

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN === MODALIDADE VIRTUAL
Metodoloxías de ensino que se manteñen

* Metodoloxías de ensino que se modifican
Realízanse clases maxistrais e seminarios, pero as clases son virtuales que se ofrecen en directo a través do remoto campus da Universidade de VIGO.
As clases prácticas realizaranse empregando material dispoñible en internet. basicamente atlas de histoloxía e organografía.

Non se modificarán os contidos

Non se modifican as avaliacións do sistema de avaliación. Os seminarios e probas prácticas faranse preferentemente na aula e / ou laboratorio, pero en casos excepcionais utilizaranse plataformas virtuais. Os exames teóricos faranse en liña tanto na aula como na casa.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000