Guia docente 2021_22
Facultad de Biología
Grao en Bioloxía
 Materias
  Microbioloxía I
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===

- MODALIDADE DE DOCENCIA MIXTA :

1. MODIFICACIÓNS EN CLASES DE TEORÍA: a) As clases expositivas impartiranse de modo síncrono na aula e en Campus Remoto. O Decanato distribuirá ao alumnado en dous grupos, que seguirán as clases nunha ou outra modalidade, respectivamente. b) Manterase o programa de contidos, pero a profundidade dos temas reducirase si o ritmo de avance vísese alterado por incidencias de índole técnico. c) As probas de avaliación terán lugar en liña, desde Faitic (ou Moodle) e Campus Remoto, simultaneamente.

2. MODIFICACIÓNS EN PRÁCTICAS E SEMINARIOS: a proposta do Decanato ambas as actividades serán presenciais. En Seminarios non hai modificacións. En Prácticas establécense as seguintes : a) Parte dos contidos trataranse mediante vídeos de laboratorio virtual. b) Os alumnos-as dedicarán unha parte do tempo diario das prácticas á desinfección dos seus postos de traballo e do equipamento e utensilios que usen. c) A entrega de resumos diarios é incompatible co calendario de prácticas previsto para o mes de setembro, polo que se elimina. O peso relativo das Prácticas na cualificación final do alumno-a (33%) dependerá unicamente da proba descrita nesta Guía Docente (paso 7).

3. OUTROS COMENTARIOS SOBRE A AVALIACIÓN: mantense o descrito no apartado do mesmo nome desta Guía Docente (Paso 7).

4. MODIFICACIÓNS EN TUTORÍAS: en horario de tutorías, o alumnado poderá utilizar o correo electrónico para expor dúbidas sobre as clases teóricas ou prácticas. Refórzase a atención ao alumnado habilitando ao efecto o Foro de Faitic (ou de Moodle).- MODALIDADE DE DOCENCIA NON PRESENCIAL:

1. MODIFICACIÓNS EN CLASES DE TEORÍA: as sesións expositivas terán lugar en Campus Remoto para o total dos alumnos-as. O resto de modificacións coinciden coas expostas na Modalidade de Docencia Mixta a partir do apartado b). Ademais, modifícase o peso relativo da cualificación que alcance o alumno-a en esta actividade, que descende ao 48%.

2. MODIFICACIÓNS EN PRÁCTICAS E SEMINARIOS: as clases prácticas impartiranse desde Campus Remoto, mediante exposicións do profesor-a, vídeos demostrativos e resolución de cuestionarios, exercicios e casos prácticos. O exame será non presencial e o seu peso relativo descende ao 26%.
Respecto dos Seminarios, as sesións de Aprendizaxe Colaborativo descritas nesta Guía Docente (Paso 5) serán sustituídas pola elaboración de traballos entregables individuais ou en grupos. O peso relativo desta actividade na cualificación final do alumno-a sobe ao 26%.

3. OUTROS COMENTARIOS SOBRE A AVALIACIÓN: mantense o descrito no apartado do mesmo nome desta Guía Docente (Paso 7), cunha modificación: a nota mínima que se esixe nas probas, de teoría e de prácticas, para poder facer a suma das notas porcentuadas será de 4 puntos sobre 10.

4.MODIFICACIÓNS EN TUTORÍAS: coinciden coas descritas para a modalidade de Docencia Mixta.
5.FONTES DE INFORMACIÓN: os alumnos-as disporán en Faitic dos recursos citados nesta Guía docente (pasos 5 e 8), ademais de todo o material didáctico utilizado nas clases non presenciais de Prácticas.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000