Guia docente 2015_16
Facultad de Filología y Traducción
Máster Universitario en Tradución para a Comunicación Internacional
 Materias
  Cine e Tradución
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Sesión maxistral Valorarase a reflexión escrita e oral do alumnado sobre os contidos impartidos na sesión maxistral, así como sobre as lecturas obrigatorias relacionadas coa materia. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
Estudo de casos/análises de situacións A avaliación terá en conta a capacidade de progresión do alumnado nas tarefas presentadas na parte práctica. 30 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
Traballos e proxectos Todo o alumnado deberá presentar un traballo final sobre algún dos aspectos tratados nas clases teóricas ou prácticas.
40 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CG3
CG4
CG5
CG6
CG7
CG8
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
CE7
CT1
CT3
CT4
CT5
CT7
CT8
CT9
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado deberá informar o profesorado por escrito a súa elección de acollerse ou non á avaliación continua.
O alumnado que non se acolla ó réxime da avaliación continua dispón da convocatoria de maio e a de xullo para presentar un traballo que cuxa temática comunicará á docente dous meses antes da súa entrega.

O alumnado que non xunte as condicións esixidas para seguir en réxime de avaliación continua (non entregar as tarefas nos prazos sinalados, non realizar as probas en aula ou non realizar a exposición do traballo) deberá entregar un traballo final a principios de xullo cuxa temática comunicará á docente dous meses antes da súa entrega .

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000