Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Prácticas textuais: Poesía
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral As lecturas e comentarios realizados na aula, así como todas as lecturas que se vaian propondo, serán obxecto de avaliación.
O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas de maneira presencial na data oficial de exames da FFT.
15 CE3
CE6
CE9
CE10
CT3
Traballo tutelado Os contidos desenvolvidos ao longo do cuadrimestre avaliaranse mediante un exame ao final do mesmo na data oficial da Facultade. O alumnado semipresencial tamén está obrigado a realizar estas probas de maneira presencial na mesma data. 70 CB1
CB2
CB5
CG4
CG6
CG8
CE3
CE6
CE9
CE10
CE17
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
Resolución de problemas O discente preparará en grupo ou en solitario comentarios de texto e informacións concisas para ser expostas na aula. O alumnado semipresencial está obrigado a realizar estas probas vía telemática no prazo que se fixe. 15 CB1
CB2
CB5
CG4
CG6
CG8
CE3
CE6
CE9
CE10
CE17
CT2
CT3
CT6
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
<p>O alumnado, tanto presencial como non presencial, que se presente á &quot;segunda edición de actas&quot; realizará unha proba por
escrito (na data oficial, segundo o calendario da FFT) con contidos pertencentes a todo o temario, incluíndo:&nbsp;</p><div>1.- recoñecemento de textos,&nbsp;</div><div>2.- comentario de textos,&nbsp;</div><div>3.- preguntas curtas de resposta curta&nbsp;</div><div>e 4.- preguntas longas para
desenvolver.&nbsp;</div><div><br /></div><div>En función do desenvolvemento do curso e da actividade desenvolvida por cada un dos discentes algún(s) destes apartados
pode(n) non ser necesario(s). </div>
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000