Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Xéneros
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Presentación Presentación da materia pola profesora 5 CB1
CG1
CG5
CE6
CT2
Lección maxistral Valorarase a atención e a capacidade para intervir nas clases tras as intervencións da profesora, propondo ou rebatendo ideas, ou manifestando dúbidas ou dificultades de comprensión. Valorarase moito a participación nas clases. Valorarase a seriedade, o rigor, a orixinalidade e o uso dunha linguaxe adecuada, escrupulosamente correcta e precisa. Valorarase a calidade de ideas e o manexo dos coñecementos adquiridos en clase. 20 CB2
CB5
CG1
CG8
CG9
CE3
CE6
CE7
CE9
CE10
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Seminario Valorarase o resultado final do traballo de seminario: a seriedade e a capacidade crítica. Penalizarase o plaxio, e advírtese que o plaxio é un delito contra a propiedade intelectual e contra a propiedade industrial. O plaxio, ou copia intencional non declarada, en todo ou en parte, en calquera tipo de traballo ou exame, suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que é un plaxio non eximirá á persoa que plagie de responsabilidade legal.
Todos os seminarios e traballos de aula, tanto orais como escritos, serán obxecto de avaliación.
20 CB1
CB2
CB5
CG1
CG5
CG6
CG8
CG9
CE3
CE6
CE7
CE9
CE10
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
Exame de preguntas obxectivas Todo o alumnado, tanto presencial ou de avaliación continua, como non presencial ou de avaliación final ou única, realizará obrigatoriamente o exame final 55 CB1
CG5
CG8
CE6
CE7
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Recoméndase a todo o alumnado asistir á primeira clase do curso.

As clases e os exames levarán a cabo conforme ao establecido na guía docente, e conforme aos horarios e disposicións establecidos pola Facultade de Filoloxía e Tradución da Universidade de Vigo.

A avaliación non será considerada como continua para o alumnado que non asista presencialmente ao 80% das clases.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000