Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura española dos séculos XVIII-XIX
   Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe Competencias
Planificar, estruturar e desenvolver ensaios escritos e presentacións orais en español formulando hipótese cunha metodoloxía apropiada para transmitir ideas eficaces, de acordo coas convencións académicas, e argumentando os razoamentos expostos CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Formular razoamentos críticos no ámbito do estudo literario co fin de adquirir métodos sólidos de análises, que transcendan a simple aproximación intuitiva aos textos obxecto de estudo. CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Mostrar sensibilidade cara ás achegas feitas polas mulleres á literatura e á cultura española, nos seus diferentes ámbitos xeográficos e culturais. Entender as funcións do canon, a súa formación e os seus axentes, e valorar as exclusións que xera. CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Que o alumnado teña a capacidade de reunir e interpretar os datos relevantes dos estudos literarios para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre os temas destacados de índole social, científica ou ética. CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Que as/os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Que o alumnado desenvolva aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía. CB1
CB2
CB5
CG1
CG2
CG5
CG7
CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Identificar, comprender e apreciar as principais contribucións da literatura española dos séculos XVIII e XIX, así como os parámetros estéticos vixentes en ambos os séculos e os posicionamentos teóricos e prácticos correspondentes. CE3
CE6
CE9
CT2
CT5
CT8
CT10
CT11
CT12
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000