Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura española do século XVI
   Plan de Continxencias
 
Descrición
=== MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS ===
Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada polo COVID-19, a Universidade de Vigo establece unha planificación extraordinaria que se activará no momento en que as administracións e a propia institución determíneno atendendo a criterios de seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non presencial ou parcialmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun modo máis áxil e eficaz ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e o profesorado a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes.


=== ADAPTACIÓN DAS METODOLOXÍAS ===
Aumentaranse os traballos individuais en forma de comentario e análise de textos literarios, de forma particular dos poemas de Garcilaso ou de frei Luís de León. Diminuirán (en algo) as clases virtuais, pero tentarase, en todo momento, manter as metodoloxías co concurso da clase virtual.

=== ADAPTACIÓN DA AVALIACIÓN ===
As Probas mantéñense: modifícase a maneira de realizar o exame vía online, a través da plataforma Moovi, coa entrega do exercicio no período requirido, escrito a man e enviado a través do formato foto por correo electrónico.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000