Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Literatura medieval galego-portuguesa
   Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica Arias Freixedo, X. B, Antoloxía da Lírica Galego-Portuguesa, Xerais, 2003
Arias Freixedo, X. B, Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual, Frank & Timme, 2017
Beltrán, V, A Cantiga de amor, Xerais, 1995
Brea, M. e Lorenzo, P, A cantiga de amigo, Xerais, 1998
Dronke, P, La lírica en la Edad Media, Seix Barral, 1996
Fidalgo, Elvira, As cantigas de Santa Maria, Xerais, 2002
Lanciani, G e Tavani, G., As cantigas de escarnio, Xerais, 1995
Lanciani. G. e Tavani, G. (ed.), Dicionario da literatura medieval galega e portuguesa, Caminho, 1993
López Carreira, A, O Reino Medieval de Galicia, Edicións A Nosa Terra, 2005
Mettmann, W., Afonso X o Sábio. Cantigas de Santa Maria, Castalia, 1986-1988-1989
Monteagudo, H, En cadea sen prijon. O cancioneiro de Afonso Paez, Xunta de Galicia,
Oliveira, Antonio Resende de, Trobadores e xograres, Xerais, 1995
Pallares, Mª C. e E. Portela,, “Idade Media”, en Nova Historia de Galicia,, Tambre, 1996
Pena, X. R., Historia da literatura medieval galego-portuguesa, Sotelo Blanco, 2002
Rodríguez Guerra, A. & Arias Freixedo, X. B. (Eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax /O Pergamiño Vindel e Martin Codax, John Benjamins Publishing Company, 2018
Souto Cabo, J. A., Os cavaleiros que fezeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa, Editora da UFF, 2013
Tavani, G., A poesía lírica galego-portuguesa, Galaxia, 1986
VV.AA., História da Literatura portuguesa. Vol. I. Das Origens ao Cancioneiro Geral, Publicações Alfa, 2001
VV. AA., Historia da Literatura Galega, Idade Media, v. XXX, Hércules de Edicións, 2000
VV. AA, Lírica profana galego-portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais, con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica, CILRP, 2996
-www.cantigas.fcsh.unl.pt,
www.cantigasdesantamaria.com/,
www.glossa.gal,
sli.uvigo.es/RILG/,
www.universocantigas.gal,
Bibliografía Complementaria Gutiérrez, S. e Lorenzo, P., A literatura artúrica en Galicia e Portugal na Idade Media, Universidade, 2001
VV. AA., História crítica da literatura portuguesa. Idade Média (vol. I). C. Reis e A. F. Días (Dirs.)), 1998
Zumthor, P., Éssai de poétique médiévale,, Editions du Seuil, 1972
Zumthor, P., La letra y la voz de la literatura medieval, Cátedra, 1989

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000