Guia docente 2022_23
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Fonética e fonoloxía da lingua española
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Resolución de problemas de forma autónoma Unha vez explicada a transcrición fonolóxica e fonética na aula, o estudante realizará de forma autónoma os exercicios expostos polo profesor 15 A5
B7
C5
D1
D8
Lección maxistral Avaliarase mediante a asistencia, a participación activa nas clases e a preparación das lecturas previas. 5 C5
D5
D10
Exame de preguntas de desenvolvemento Realizaranse varios exames parciais ao longo do curso. Exames teórico-prácticos 65 A1
B2
B7
C2
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba na que o alumno debe solucionar unha serie de problemas e/ou exercicios nun tempo/condiciones establecido/*as polo profesor. Desta maneira, o alumno debe aplicar os coñecementos que adquiriu. 15 B7
C18
D12
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
ALUMNADO PRESENCIAL:

1ª edición das actas: os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre a avaliación continua e a avaliación única. A data de todas as probas indicadas realizaranse e acordaranse co estudante segundo a marcha do curso. De optar pola avaliación única, terán até a terceira semana do curso para comunicar esta decisión ó profesorado por correo electrónico. De non efectuarse dita notificación entenderase que se segue a avaliación continua. Doutra banda, o dereito á avaliación continua perderase si non se agarraches a un mínimo do 80% das clases, é dicir, só se avaliará con este sistema aos alumnos e as alumnas que asistan a 38 horas ou máis de clase. Tamén se perderá o dereito á avaliación continua si non se entregan as prácticas obrigatorias fixadas polo profesorado da materia. Pola súa banda, a avaliación única consistirá nun único exame realizado na data oficial marcada pola Facultade (http://fft.uvigo.es/gl/docencia/exames/).

2ª edición das actas, do mesmo xeito que na avaliación única, o alumnado realizará un único exame na data oficial establecida pola Facultade (http://fft.uvigo.es/gl/docencia/exames/).

ALUMNADO SEMIPRESENCIAL:

1ª edición das actas: os/as alumnos e alumnas poderán elixir entre a avaliación continua e a avaliación única. Indendentemente do método de avaliación elixido, recoméndase asistir á presentación da materia e ás clases que sexan posibles. Para a avaliación continua seguirase o seguinte método de avaliación presentado na guía De non cumprir estes requisitos avaliarase polo método de avaliación única, que consistirá nun único exame realizado na data oficial marcada pola Facultade (http://fft.uvigo.es/gl/docencia/exames/).

2ª edición das actas, do mesmo xeito que na avaliación única, o alumnado realizará un único exame na data oficial establecida pola Facultade (http://fft.uvigo.es/gl/docencia/exames/).
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000