Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios
 Materias
  Sintaxe da lingua galega I
   Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica Álvarez, R. & Xove, X., Gramática da lingua galega, 1ª, Galaxia, 2002
Freixeiro Mato, X. R., Gramática da lingua galega. II. Morfosintaxe, 2ª, A Nosa Terra, 2002-2006
Fernández Salgado, Xosé A., Apuntamentos da materia. Sintaxe I, Edición do autor, 2019
Álvarez, R., “A definición dun estándar sintáctico: problemas, cautelas, límites...", En R. Álvarez & H. Monteagudo, pp. 359-376, 2005
Cidrás Escáneo, F., “As construccións pronominais en galego. Proposta de clasificación e caracterización, 1ª, En M. Brea & F. Fernández Rei, v. I, 101-25, 1991
Moure, T., “Mallando nos Complementos directos: un ornitorrinco na sintaxe do galego”, 1ª, Revista galega de Filoloxía, nº 11, 79-103, 2010
Pena Romay, X. A., “Alternancia en galego dos pronomes átonos de acusativo e dativo en verbos que rexen ámbalas dúas posibilidades”, 1ª, Rosario Álvarez et al.(eds.) v.IV, 129-137, 2004
Centro de Investigacións Ramón Piñeiro (CILL-RP), BILEGA, Bibliografía informatizada da lingua galega.,
Bibliografía Complementaria Bosque I. e Demonte, V. (dir.), Gramática descritiva de la lengua española. 3 t., 1ª, Espasa Calpe, 1999
Raposo, Eduardo et al., Gramática do Português. 2 vol., 1ª, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 2014
Real Academia Española (2010), Nueva gramática de la lengua española: manual., 1ª, Espasa, 2010
En R. Álvarez & H. Monteagudo (eds.), Norma lingüística e variación., 1ª, Consello da Cultura Galega - ILG, 2005
M. Brea & F. Fernández Rei (coords.), Homenaxe ó profesor Constantino García, 1ª, Universidade, 1991
F. Cidrás & F. Dubert, A gramática galega, un río de curso curto e sinuoso. Panorama histórico dos estudios gramaticais sobre o galego., 1ª, Labor Histórico. Lingüística Galega, v. 3, nº 1, 2017
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000