Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Resultados de Formación e Aprendizaxe


Sinale A Código Resultados de Formación e Aprendizaxe Específicas
  A1 Dominio de linguas estranxeiras
  A2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
  A3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
  A4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
  A5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
  A6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
  A7 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
  A8 Destreza para a procura de información/documentación
  A9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
  A10 Capacidade de traballo en equipo
  A11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  A12 Posuír unha ampla cultura
  A13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
  A14 Dominio de ferramentas informáticas
  A15 Dominio das técnicas de edición, maquetación e revisión e corrección específicas dos textos traducidos
  A16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
  A17 Capacidade de tomar decisións
  A18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
  A19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
  A20 Facilidade para as relacións humanas
  A21 Rigor e seriedade no traballo
  A22 Destrezas de tradución
  A23 Uso de ferramentas de tradución asistida
  A24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
  A25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
  A26 Coñecementos temáticos básicos de cada unha das especializacións
  A27 Capacidade de razoamento crítico
  A28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
  A29 Formación universitaria específica
  A30 Coñecemento de idiomas
  A31 Coñecementos de informática profesional e TAC
  A32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
  A33 Dominio oral e escrito da lingua propia
Sinale B Código Resultados de Formación e Aprendizaxe Transversais
  B1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
  B2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
  B3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
  B4 Resolución de problemas
  B5 Coñecementos de informática aplicada
  B6 Capacidade de xestión da información
  B7 Toma de decisións
  B8 Compromiso ético e deontolóxico
  B9 Razoamento crítico
  B10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
  B11 Habilidades nas relacións interpersoais
  B12 Traballo en equipo
  B13 Traballo nun contexto internacional
  B14 Motivación pola calidade
  B15 Aprendizaxe autónoma
  B16 Adaptación a novas situacións
  B17 Comprensión doutras culturas e costumes
  B18 Creatividade
  B19 Iniciativa e espírito emprendedor
  B20 Lideranza
  B21 Sensibilidade co medio
  B22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
  B23 Capacidade de traballo individual
  B24 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000