Guia docente 2020_21
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución especializada idioma 2: Servizos culturais: Portugués-Español
   Recomendacións


Materias que se recomenda ter cursado previamente
Idioma moderno: Idioma 2, I: Portugués/V01G230V01108
Idioma moderno: Idioma 2, II: Portugués/V01G230V01208
Idioma 2, III: Portugués/V01G230V01308
Idioma 2, IV: Portugués/V01G230V01408
Tradución idioma 2, I: Portugués-Español/V01G230V01416
Introdución aos ámbitos de especialización para a tradución e a interpretación e aspectos profesionais da tradución/V01G230V01621
Tradución Idioma 2, II: Portugués-Español/V01G230V01513
Tradución idioma 2, III: Portugués-Español/V01G230V01616
Tradución idioma 2, I: Portugués-Galego/V01G230V01415
Tradución idioma 2, II: Portugués-Galego/V01G230V01512
Tradución idioma 2, III: Portugués-Galego/V01G230V01615
 
Outros comentarios
Considérase básico cursar previamente con nota positiva todas as materias non optativas de Idioma II: Portugués e Tradución Idioma II: Portugués-Galego ou Portugués-Español. Ao respecto do estudantado de intercambio, será preciso un nivel de B2 en portugués. A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un 0 nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o estudantado da súa responsabilidade neste aspecto. Na avaliación terase en conta non só a pertinencia e calidade do contido das respostas senón tamén a súa corrección lingüística. É responsabilidade do estudantado consultar os materiais dispoñibles na plataforma FAITIC (novidades, documentos, cualificacións) e estar ao tanto dos avisos e das datas de realización das diferentes probas
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000