Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Publishing translation language 1: French-Galician
   Assessment
  Description Qualification
Master Session A avaliación das sesións maxistrais permitirá coñecer a competencia acadada polo alumnado no referente aos conceptos teóricos da materia. Poderase avaliar o alumnado, ben mediante un exame, ben mediante a encomenda de cuestionarios ou resumos de artigos sobre a materia. 10
Autonomous troubleshooting and / or exercises Neste apartado avaliaranse todo tipo de exercicios relacionados coa competencia lingüística e tradutora. Poderán ser exercicios que traten de dificultades de tradución, análise de tradución... Terase especialmente en conta a calidade lingüística dos textos producidos polo alumnado tanto escritos como orais e a súa participación activa nas clases. 30
Presentations / exhibitions O alumnado deberá presentar oralmente, e de xeito individual o traballo encomendado a comezos de curso. 15
Practical tests, real task execution and / or simulated. Neste apartado, entragaránselle ao alumnado textos para seren traducidos que tenten simular situacións reais de traballo.
Haberá prazos de entrega de encargas de tradución.
35
Short answer tests O alumnado deberá ler varios artigos ou capítulos de libros obrigatorios (cf. bibliografía) que serán avaliados cunha proba de resposta curta 10
 
Other comments on the Evaluation
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000