Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva avanzada idioma 1: Inglés-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Elaboración de discursos na lingua B.
(Cualificación: apto necesario)
0 CB1
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CT16
Seminario Participación na discusión e aplicación dos coñecementos teóricos á práctica da interpretación consecutiva.
5 CB2
CB3
CE18
CE27
CT8
CT9
CT14
CT22
Prácticas de laboratorio Práctica de interpretación consecutiva, con distintas variantes en función da fase e necesidades de aprendizaxe.
Actividades suxeridas ou realizadas na clase, de forma individual, en parellas ou en grupo, para exercitar e desenvolver as competencias da materia ou poñer en práctica coñecementos teóricos.
20 CB1
CB2
CB3
CB4
CB5
CE1
CE3
CE8
CE10
CE12
CE13
CE18
CE21
CE24
CE27
CT4
CT6
CT7
CT8
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CT22
CT23
Práctica de laboratorio Realización dunha proba de interpretación consecutiva entre as linguas B e A, cunha parte en inversa.
Para cualificar esta proba empregarase unha matriz de valoración que avalía a interpretación en función de catro criterios (fluidez e seguridade, expresión e corrección, resolución de problemas e contido) cuxa ponderación se especifica na matriz. Á marxe da media final, é condición sine qua non para dar por superarada a proba obter un mínimo de aprobado na parte de contido.
75 CB2
CB5
CE1
CE3
CE8
CE12
CE13
CE17
CE18
CE21
CE24
CE29
CT4
CT6
CT7
CT8
CT10
CT11
CT13
CT14
CT16
CT17
CT18
CT22
Autoavaliación Reflexión persoal sobre o desenvolvemento das competencias da materia a partir da análise retrospectiva dunha interpretación realizada na clase (vid. "Atención personalizada").
(Cualificación: apto necesario)
0 CB1
CB2
CB3
CB5
CE21
CE24
CE27
CT8
CT9
CT14
CT15
CT18
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Para poder optar á avaliación continua --explicitada na sección "Avaliación" desta guía docente-- cómpre realizar satisfactoriamente as seguintes tarefas ou probas de avaliación: elaboración de discursos nas linguas A e B, exercicio de autoavaliación e realización dunha proba de interpretación (da que é imprescindible obter un mínimo de 5 sobre 10, que se celebrará na última semana de clase ou data oficial de exame segundo o calendario da FFT e que suporá un 75% da nota).

Tanto na clase coma na plataforma de teledocencia se informará da secuenciación das distintas tarefas para o mellor aproveitamento do curso. Así mesmo, dado o deseño e carácter práctico da materia, baseados na aprendizaxe progresiva, recoméndase asistir ás clases. 

Tanto a avaliación única (para aquelas persoas que renuncien á avaliación continua) como a segunda convocatoria consistirán nun exame de interpretación consecutiva dun discurso entre as linguas B e A (con algunha parte para interpretar en inversa e a posibilidade de incluír un exercicio de elaboración de discursos nas linguas A e B) e ambas terán lugar nas datas establecidas no calendario de exames aprobado en Xunta de FFT.

No caso do alumnado de intercambio que posúa unha competencia maior do inglés que do castelán como lingua activa, poderá interpretar maioritariamente desta lingua ao inglés e ser avaliados en consecuencia, sendo os requisitos iguais que para o resto de alumnado --tanto para avaliación continua como única--, coa única diferenza de que, no seu caso, entendemos como lingua A o inglés e lingua B o galego.

É responsabilidade do alumnado estar ao tanto das datas nas que teñen lugar as probas de avaliación, así como consultar os materiais e as novidades que se poñen á súa disposición na plataforma de teledocencia.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000