Guia docente 2015_16
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Español
   Competencias
Código Descrición
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
CE2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CE3 Dominio da lingua propia, escrita e oral
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CE5 Dominio de técnicas terminolóxicas e neolóxicas para a tradución especializada
CE6 Utlización de ferramentas informáticas e instrumentos técnicos para a interpretación
CE7 Dominio de técnicas de tradución asistida/localización
CE8 Destreza para a procura de información/documentación
CE9 Coñecemento dos aspectos económicos e profesionais
CE11 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE12 Posuír unha ampla cultura
CE13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CE14 Dominio de ferramentas informáticas
CE16 Capacidade de deseñar, organizar o traballo e xerir e coordinar proxectos
CE17 Capacidade de tomar decisións
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CE19 Capacidade de deseñar e xerir proxectos
CE20 Facilidade para as relacións humanas
CE21 Rigor e seriedade no traballo
CE22 Destrezas de tradución
CE23 Uso de ferramentas de tradución asistida
CT1 Comunicación oral e escrita na lingua propia. Prestarase especial atención ao coñecemento e correcto uso das 2 linguas cooficiais da Comunidade Autónoma de Galicia
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
CT4 Resolución de problemas
CT5 Coñecementos de informática aplicada
CT6 Capacidade de xestión da información
CT7 Toma de decisións
CT8 Compromiso ético e deontolóxico
CT9 Razoamento crítico
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
CT12 Traballo en equipo
CT13 Traballo nun contexto internacional
CT14 Motivación pola calidade
CT15 Aprendizaxe autónoma
CT16 Adaptación a novas situacións
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
CT18 Creatividade
CT19 Iniciativa e espírito emprendedor
CT20 Lideranza
CT21 Sensibilidade co medio
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CT23 Capacidade de traballo individual
CT24 Deseño e administración de proxectos
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000