Guia docente 2023_24
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Interpretación consecutiva idioma 1: Inglés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas de laboratorio Práctica de interpretación consecutiva e participación dentro da aula (avaliación continua). 30 A1
A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C8
C12
C13
C17
C18
C21
C22
C25
C27
C30
C33
D1
D4
D7
D9
D12
D18
D22
Traballo tutelado Elaboración de discursos nas linguas A e B
dentro das prácticas de laboratorio
0 A1
A3
A4
A5
C1
C2
C3
C4
C8
C12
C17
C21
C25
C30
C33
D1
D9
D18
Seminario Participación na discusión e aplicación dos coñecementos teóricos á práctica da interpretación consecutiva dentro das prácticas de laboratorio 0 A1
A5
C13
C17
C18
C27
D7
D9
D22
Práctica de laboratorio Realización de dúas probas de interpretación consecutiva entre as
linguas B e A.
Para cualificar estas probas empregarase unha matriz de valoración que avalía a interpretación en función de catro criterios (fluidez e seguridade, expresión e corrección, resolución de problemas e contido) cuxa ponderación especifícase na matriz. Á marxe da
media final, é condición sine qua non para dar por superarada as probas obter un mínimo de aprobado na parte de contido.
Cada proba ten un valor do 35%.
70 A3
A4
A5
C1
C3
C4
C8
C12
C13
C17
C18
C21
C22
C25
C27
C30
C33
D1
D4
D7
D9
D22
Autoavaliación Reflexión persoal sobre o desenvolvemento das competencias da materia dentro das prácticas de laboratorio 0 A1
A5
C18
C21
C27
D9
D22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
As/os alumnas/os que desexen cursar a modalidade de avaliación continua deberán comunicalo ao profesor cunha antelación máxima dun mes á data do exame final.

Con independencia da posible nota de avaliación continua, é imprescindible obter unha nota mínima de 5 sobre 10 na proba de interpretación simultánea para aprobar a materia no seu conxunto, á que se sumará a puntuación obtida no resto de apartados.

A nota de avaliación continua dunha edición mantense para a seguinte dentro da mesma convocatoria.

Tanto a avaliación única (para aqueles alumnos que non cumprisen os requisitos estipulados para optar á avaliación continua) como a segunda convocatoria constarán dunha proba de interpretación consecutiva (inglés e galego) idéntica e na mesma data e horario que a proba práctica para os alumnos de avaliación continua, coa diferenza de que contará toda a nota final. Tanto no caso da avaliación continua como na individual, en ambos os casos, para aprobar a materia será necesario obter un mínimo de 5 sobre 10 na proba.

Data de exame final: A publicada no calendario oficial.

A segunda convocatoria realizarase nas mesmas condicións que a primeira.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000