Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 1, III: Francés-Español
   Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe Tipoloxía Competencias
Adquirir a metalinguaxe necesaria para falar da tradución a un nivel elemental
Saber estar / ser
A2
A3
A4
A5
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Alcanzar un alto nivel de comprensión lectora na lingua de partida, sabendo recoñecer as súas propias limitacións para poder superalas.
saber
Saber estar / ser
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Saber redactar textos na lingua de chegada gramaticalmente correctos e pragmaticamente adecuados.
saber
saber facer
Saber estar / ser
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B5
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Saber utilizar técnicas básicas de documentación en papel e en pantalla
saber
A2
A3
A4
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B5
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Contrastar as diferenzas tipográficas, léxicas, sintácticas e discursivas entre as dúas linguas: o francés e o español
saber
saber facer
Saber estar / ser
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Saber cales son os criterios que definen unha actuación tradutora pertinente, relevante e oportuna dentro da cultura de partida e que consecuencias culturais, políticas, ideolóxicas e sociais teñen as decisións tomadas.
saber facer
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B3
B5
B6
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Dominar todo tipo de transcendencia textual, a transtextualidade, a saber: a intertextualidade, a metatextualidade, a paratextualidade e a hipertextualidade. Ser consciente do papel do tradutor como mediador entre os distintos imaxinarios presentes en toda viaxe transtextual das dúas culturas, española e francesa, coas que traballa.
saber
saber facer
Saber estar / ser
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B5
B6
B7
B8
B9
B12
B15
B16
B17
B22
Ser capaz de adaptarse ao mercado laboral cambiante que esixe unha continua reciclaxe do profesional da tradución sempre ao día en canto a innovacións tecnolóxicas que afectan o desenvolvemento da súa contorna laboral: novas fontes de información, novos accesos ao coñecemento, novas fontes textuais (unidades verbo-icónicas e entidades iconotextuais de tradución), novos sectores de mercado, etc.
saber facer
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B5
B6
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Relacionarse profesionalmente con todos os demais axentes paratraductores implicados no proceso da tradución: iniciador; cliente; informantes e expertos; informáticos; deseñadores gráficos; editores, maquetadores e revisores; directores, actores e técnicos de dobraxe; etc.: a) desenvolver habilidades para as relacións interpersoais e a xestión de proxectos; b) aprender a traballar en equipos de carácter transdisciplinar; c) adquirir un compromiso ético ante o acto nada inocente de traducir; d) aprender a asumir responsabilidades; e) aumentar o grao de confianza do alumnado nas súas propias capacidades tradutoras. Para iso o profesor procurará transmitir constantemente ao alumnado unha confianza en si mesmos/as e no seu futuro como tradutores/as español-francés, a pesar de que a dirección L1-L2 sexa a máis problemática das direccionalidades; f) crear un espírito crítico e autocrítico.
saber
saber facer
Saber estar / ser
A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A14
A17
A28
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B12
B15
B16
B17
B22
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000