Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, I: Portugués-Español
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas de forma autónoma Resolución, de modo autónomo, de catro encargos e/ou probas que reproduzan as características da práctica profesional e que estarán distribuídos ao longo do período de docencia. Cada un deses encargos e/ou probas terá un valor do 25% da nota global. 100 CB2
CB4
CB5
CE2
CE3
CE10
CE18
CE24
CE30
CT1
CT4
CT7
CT15
CT23
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O alumnado que non se acolla á avaliación continua ou que teña a materia pendente de cursos anteriores presentarase na data oficial do exame publicada polo decanato a unha proba que consistirá en:

1. Exame consistente en tradución con tempo limitado (2 horas): 60% da nota. 

2. Encargo de tradución que recibirá o alumnado o día do exame oficial e que deberá entregar segundo as condicións especificadas no devandito encargo nun máximo de 7 días naturais: 40% da nota. 

Para facer a media entre ambas as partes, a nota mínima do exame de tradución con tempo limitado de 2 horas deberá alcanzar un 5 sobre 10. De non ser así, non se contará o encargo de tradución e a nota final será a do exame. 

A copia ou plaxio nos traballos de tradución, nas encargas de tradución e/ou no exame terá como consecuencia unha cualificación global negativa. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto. 

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades relativas á materia a través da plataforma MOOVI, así como estar ao tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar. 

Esta materia non está dirixida á aprendizaxe do español nin do portugués. Considérase que o alumnado xa posúe un bo nivel do seu idioma 2. Para poder cursar a materia recoméndase como mínimo un nivel B2 de español.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000