Guia docente 2021_22
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Tradución idioma 2, I: Francés-Galego
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Resolución de problemas Realizaranse e entregaranse encomendas de tradución características do tipo de dificultades que se abordan na aula (individuais ou grupais).

Traballos de clase

Exposición de lecturas

Exame práctico final
100 CB1
CB2
CB3
CE1
CE2
CE3
CE4
CE8
CE17
CT2
CT4
CT7
CT15
CT22
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Av. contínua
Encargas (40 %) poden ser individuais ou grupais.
Traballo de clase (20%)
Exposición de lecturas (10 %)
Exame final práctico (30 %)


Av. única
Exame final práctico (50 %)
Encarga (para entregar unha semana despois da data do exame) (30 %)
Exame sobre lecturas (20 %)

A copia ou plaxio total ou parcial en calquera tipo de traballo ou exame suporá un cero nesa proba. Alegar descoñecemento do que supón un plaxio non eximirá o alumnado da súa responsabilidade neste aspecto.

Corrección lingüística

Os erros de lingua que sobrepasen a proporción de tolerancia fixada polo docente durante o curso provocarán o suspenso de calquera traballo ou exame.

Teledocencia

É responsabilidade do alumnado consultar os materiais e as novidades a través da plataforma Moovi e de estar ó tanto das datas nas que as probas de avaliación teñen lugar.

IMPORTANTE: 

A bibliografía recomendada, así como as lecturas obrigatorias estarán en Moovi a disposición do alumnado presencial e non presencial.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000