Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Subjects
  Language 2, IV: English
   Methodologies
Methodologies   ::  Teaching methodology guide
  Description
Introductory activities Diagnóstico inicial para detectar os coñecementos previos do alumnado, recoñecer as posibles dificultades de seguemento e correxir as formulacións erróneas. Descubrir intereses e motivacións do alumnado
Troubleshooting and / or exercises Formulación, análise e resolución de exercicios para a práctica do inglés
Classroom work Práctica das 4 destrezas comunicativas (listening, reading, speaking, writing) e aplicación dos contidos lingüísticos (Use of English)
Presentations / exhibitions Elaboración de traballos escritos a partir da orientación da aula: tipo informe, artículo, resumen, etc.
Presentacións orais individuais ou en grupo baseadas no traballo autónomo dos alumnos
Autonomous troubleshooting and / or exercises Análise e resolución de exercicios prácticos relacionados cos contidos gramaticais e léxicos, e as destrezas comunicativas, de forma autónoma.
Group tutoring Explicacións dos elementos dos contidos que precisen aclaración, práctica da expresión escrita
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000