Educational guide 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, IV: Inglés
   Competencias de titulación
Código Descrición
CB1 Dominio de linguas estranxeiras
CB2 Coñecemento de culturas e civilizacións estranxeiras
CB4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
CB8 Destreza para a procura de información/documentación
CB10 Capacidade de traballo en equipo
CB13 Optimización de toma de notas, elaboración de resumos, síntese e reexpresión
CB14 Dominio de ferramentas informáticas
CB17 Capacidade de tomar decisións
CB18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
CB20 Facilidade para as relacións humanas
CB21 Rigor e seriedade no traballo
CB23 Uso de ferramentas de tradución asistida
CB24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
CB25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
CB27 Capacidade de razoamento crítico
CB28 Posuír unha gran competencia sociolingüística
CB30 Coñecemento de idiomas
CB32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
CG2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
CG4 Resolución de problemas
CG5 Coñecementos de informática aplicada
CG6 Capacidade de xestión da información
CG7 Toma de decisións
CG8 Compromiso ético e deontolóxico
CG9 Razoamento crítico
CG10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
CG11 Habilidades nas relacións interpersoais
CG12 Traballo en equipo
CG14 Motivación pola calidade
CG15 Aprendizaxe autónoma
CG16 Adaptación a novas situacións
CG17 Comprensión doutras culturas e costumes
CG18 Creatividade
CG19 Iniciativa e espírito emprendedor
CG20 Lideranza
CG22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
CG23 Capacidade de traballo individual
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000