Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Traballos tutelados
Elaboración de traballos escritos de resumos de lecturas, charlas e outros tutelados na aula e realizados de forma autónoma
10
Presentacións/exposicións presentacións orais relacionadas coa destreza de expresión oral e de comprensión escrita
10
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas prácticas de resolución de tarefas relacionadas coa destreza de comprensión oral e escrita.
20
Outras Proba final sobre todos os contidos lingüísticos e comunicativos da materia. Inclúe exercicios de resposta curta sobre a aplicación dos contidos gramaticais e léxicos, e tarefas de expresión oral e comprensión escrita
60
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será necesario asistir ao 80% das clases e entregar os traballos na data requirida, un deles no periodo sen docencia (20 a 31 de outubre). As probas non entregadas  ou non superadas contarán coma un cero. En caso de plaxio, a nota final é de suspenso.

Haberá una proba final (2 de decembro) na hora de clase e será publicada en Faitic; o valor da proba será: 60% para os alumnos de avaliación continua; os alumnos non acollidos a esta modalidade poderán facela e, nese caso, a nota da proba será un 100%.

Os alumnos que non superen a avaliación contínua ou non se acolleron a esta modalidade farán en xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota (30/70 parte práctica e teórica).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000