Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma 2, III: Francés
   Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe Tipoloxía Competencias
Desenvolver o sentido da conciencia lingüistica das variantes dos idiomas coma un sistema lingüistico-cultural, dos seus mecanismos gramaticais e formas de expresión
saber
Saber estar / ser
A1
A2
A4
A12
A22
A25
B1
B2
B9
B10
B16
Fomentar a capacidade de desenvolvemento da lingua e a aplicación práctica dos coñecementos gramaticais, léxicos, e culturais o análise, creación e revisión de todo tipo de textos
saber
saber facer
Saber estar / ser
A4
A10
A11
A12
A18
A22
A24
A30
A32
B3
B5
B6
B10
B14
B22
Desenvolver as destrezas de comprensión oral e escrita e de expresión escrita e oral
saber
A1
A4
B2
B10
B15
B17
B22
B23
Fomentar a aplicación practica dos coñecementos gramaticais e léxicos da lingua á comprensión e expresión escrita de textos orais e escritos
saber
saber facer
A2
A4
A18
B2
B17
B18
B22
B23
Promover a autonomía do alumnado para analizar e sintetizar todo tipo de textos, escritos e orais
saber
saber facer
Saber estar / ser
A4
A11
A12
A17
A18
A22
A24
A27
B6
B7
B9
B15
B18
B23
Ampliar o repertorio léxico e textual
saber
saber facer
Saber estar / ser
A1
A24
A25
A32
B2
B6
B15
B23
Sentar as bases e desenrolar a comprensión dos aspectos fundamentais socioculturais do ámbito lingüístico -cultural correspondente
saber
Saber estar / ser
A2
A4
A25
A27
A30
A32
B6
B7
B8
B9
B10
B14
B16
B17
Capacitar aos alumnos para sintetizar e extraer a información principal e secundaria dunha amplia variedade de textos orais e escritos
saber
saber facer
Saber estar / ser
A1
A2
A18
A27
B2
B6
B9
B16
B17
B22
Ser capaz de desenvolver razoamentos críticos
saber facer
Saber estar / ser
A17
A22
A27
B7
B8
B9
B11
B12
B19
B20
Estimular a autonomía dos alumnos na selección de ferramentas bibliográficas básicas para á localización de información, consultas e resolución de problemas
saber
saber facer
Saber estar / ser
A1
A4
A10
A17
A18
A24
A27
B2
B6
B7
B8
B15
B18
B19
B22
B23
Desenvolver as nocions gramaticais básicas e expandir estes coñecementos a estructuras mais complexas
saber
saber facer
A4
A18
A27
B3
B6
B18
Sentar as bases do repertorio léxico básico e ampliar o repertorio a ambitos terminolóxicos mais específicos
saber
Saber estar / ser
A4
A24
B2
B3
B6
B23
Sentar as bases e desenvolver a comprensión de aspectos fundamentais socioculturais do ámbito lingüístico-cultural correspondente
saber
Saber estar / ser
A2
A4
A12
A25
B6
B10
B17
Desenvolver a capacidade crítica de comparar aspectos socio-culturais do propio ambito cultural cos da outra lingüa
saber
saber facer
A2
A25
A30
B2
B6
B10
Adquirir a capacidade de discriminar entre norma e uso para cada situacion comunicativa
saber
A4
A12
A25
A33
B6
B10
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000