Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, II: Francés
   Avaliación
  Descrición Cualificación
Prácticas autónomas a través de TIC Probas de comprensión ou ditados 10
Traballos tutelados Presentación dos traballos 10
Outros Práctica na clase 10
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. Probas de coñecemento e práctica da lingua francesa 10
Outras Proba final global teórica e práctica sobre os coñecementos adquiridos durante o curso 60
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A avaliación é contínua; para ser avaliado na materia será necesario asistir ao 80% das clases e entregar os traballos na data requirida, un deles no periodo sen docencia (do 18 o 27 de febreiro). As probas non entregadas ou non superadas contarán coma un cero. En caso de plaxio, a nota final é de suspenso.

Haberá una proba final  (21 de abril) na hora de clase e será publicada en Faitic; o valor de dita proba será: 60% para os alumnos de avaliación continua; os alumnos non acollidos a esta modalidade poderán facela e, nese caso, a nota da proba será un 100%.

Os alumnos que non superen a avaliación contínua ou non se acolleron a esta modalidade farán en xullo unha proba final que contará coma un 100% da nota (30/70 parte práctica e teórica).

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000