Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 1, II: Inglés
   Bibliografía. Fontes de información

Bibliografía básica:

Libro de texto: Doff, Adrian & Ben Goldstein. English Unlimited Advanced (C1). Cambridge University Press, 2011. (Este é o libro que se usará nas clases e que se recomenda mercar xa antes do comezo das clases)

Libro de aprendizaxe autónoma do alumnado: Goldstein, Ben and Baigent, Maggie. English Unlimited Advanced (C1). Self-Study Pack with DVD-ROM and Audio CD. Cambridge University Press, 2011. (libro de reforzo dos contidos do libro de texto con exercicios de gramática, reading, listening... e as respostas a tódolos exercicios.)

Gramática:

Foley, Mark and Diane Hall. Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers. Harlow: Longman, 2003.

Libro de lectura obrigatoria:

Conrad, Joseph. Heart of Darkness.

Artigos de prensa: Serán recopilados ao principio do cuadrimestre de publicacións de internet e periódicos como o Washington Post www.washingtonpost.com e The Guardian www.guardian.co.uk

Bibliografía complementaria

Dicionarios:

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. Cambridge University Press, 2008 .

Collins Cobuild Advanced Dictionary . London: HarperCollins, 2009.

Collins English-Spanish, Spanish-English Dictionary . Barcelona: Random House Mondadori, 2008.

Gran Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español . Oxford University Press, 2008

Hornby, Albert Sidney. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford University Press, 2010.

Jones, Daniel. Cambridge English Pronouncing Dictionary. Cambridge University Press, 2006.

Lee, Diana et al. Oxford Collocations Dictionary. Oxford University Press, 2008.

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners . Oxford: Macmillan, 2007

Comprensión e expresión oral:

Craven, Miles. Real Listening & Speaking 3 (with answers). Cambridge University Press, 2008.

Gramáticas:

Broukal, Milada. Grammar in View 3: Self-Study Guide . McGraw-Hill, 2006.

Carter, Ronald, Michael McCarthy, Geraldine Mark and Anne O' Keeffe. English Grammar Today. An A-Z Spoken and Written

Grammar. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

Conrad, Susan & Biber, Douglas. Real Grammar: A Corpus-Based Approach to English. Pearson ESL, 2009.

Greenbaum, Sydney and Randolph Quirk. A Student's Grammar of the English Language. Essex: Pearson, 2003.

Hewings, Martin. Advanced Grammar in Use (with answers). Cambridge University Press, 2005.

Swan, Michael & Walter, Catherine. How English Works: A Grammar Practice Book (with answers). Oxford University Press,

1997.

Thornbury, Scott. Natural Grammar. Oxford University Press, 2004.

Vince, Michael. Advanced Language Practice (with key). Oxford: Macmillan, 2009. 

Pronunciación:

Hewings, Martin. English Pronunciation in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2007.

Hewings, Martin. Pronunciation Tasks . Cambridge University Press , 1993.

O’Connor, J.D. & Fletcher, Clare. Sounds English. Harlow: Longman, 1989.

Vocabulario:

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Idioms in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2010.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Phrasal Verbs in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2002.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use, Advanced. Cambridge University Press, 2007.

McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity. Test your English Vocabulary in Use, Upper-Intermediate. Cambridge Univesity Press,

2005.

Materiais en liña:

BBC World Service (gramática, tests, actividades de comprensión oral, etc.)

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/

BBC Radio (radio en liña)

http://www.bbc.co.uk

Voice of America (lectura lenta, excelente para a práctica da comprensión oral)

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cf.

Edufind.com (gramática inglesa, consellos para a redacción de textos, tests, etc.)

http://www.edufind.com/english/grammar/

E-learning Materials

ESL Podcasts:

http://www.eslpod.com/website/index.php

http://www.eslpod.com/toefl/

ESL Websites:

http://www.elliesenglish.com

http://www.okey-dokey.co.uk

http://www.englishclub.com

http://www.usingenglish.com

http://www.breakingnewsenglish.com

The internet TESL Journal

http://iteslj.org

Bellenglish (First Certificate)

http://www.bellenglish.com/

The English Language Centre Oxford (First Certificate)

http://www.elcox.co.uk

University of Cambridge ESOL Examinations

http://www.cambridgeesol.org/exams/

English for Everybody (First Certificate and others) (fee)

http://www.english-online.org.uk

English Outlook Academy of English (IELTS) (fee)

http://www.englishoutlook.com

Australian Centre for Languages (Communication)

http://www.aclenglish.com

English Page (General)

http://www.englishpage.com

The Oxford Learning English Resource (Upper intermediate-advanced) (fee)

http://www.learningenglish.net

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000