Guia docente 2014_15
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Lingua: Lingua A2, I: Expresión escrita e oral: Galego
   Bibliografía. Fontes de información

LECTURAS OBRIGATORIAS

Na sesión de presentación da materia, a profesora especificará cales son as obras de lectura obrigatoria do curso.

BIBLIOGRAFÍA E FONTES DE INFORMACIÓN

ÁLVAREZ, R. / MONTEAGUDO, H. / REGUEIRA, X.L. (1986): Gramática galega. Vigo: Galaxia.

ÁLVAREZ, R. e XOVE, X. (2002):  Gramática galega. Vigo: Galaxia.

FREIXEIRO MATO, X.R. (2000): Gramática da lingua galega II Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

GONZÁLEZ REI, B. (2004): Ortografía da lingua galega. A Coruña: Galinova Editorial.

HERMIDA, Carme (2004): Gramática Práctica (Morfosintaxe), Santiago: Sotelo Blanco.

ILG / RAG (1995): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. Santiago: ILG / RAG.

DICIONARIOS:

CARBALLEIRA ANLLO, X. M. (coord) (2000): Gran dicionario Xerais da lingua. Vigo: Xerais.

FERNÁNDEZ SALGADO,B.(coord) (2004): Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega. Vigo: Galaxia.

XOVE FERREIRO, Xosé (coord) (2005), Novo dicionario da lingua galega. Santiago de Compostela: Obradoiro-Santillana.

NAVAZA BLANCO (coord)(1990) Dicionario Xerais castelán-galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Xerais.

Ferramentas informáticas

Vocabulario ortográfico la lingua galega (RAG/ILG): htpp://www.realacademiagalega.org/volga/

Dicionario da RAG  (www.realacademiagalega.org),

www.edu.xunta.es/diccionarios/BuscaTermo.jsp

digalego.com/diccionario/html/index.php                   

webs.uvigo.es/sli/virtual/galego.htm

Wikipedia en galego (Galipedia): htpp://gl.wikipedia.org.wiki/Portada

Curso é-galego: ilg.usc.es

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000