Guia docente 2017_18
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Tradución e Interpretación
 Materias
  Idioma moderno: Idioma 2, I: Inglés
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CB1 Que os estudantes demostren posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral e adoita atoparse a un nivel que, malia se apoiar en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.
 • saber
 • saber facer
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ó seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB3 Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB4 Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solución a un público tanto especializado coma non especializado.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CB5 Que os estudantes desenvolvan aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE1 Dominio de linguas estranxeiras
 • saber
CE4 Coñecer norma e usos das linguas de traballo
 • saber
CE10 Capacidade de traballo en equipo
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE17 Capacidade de tomar decisións
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE18 Capacidade de aplicar os coñecementos á práctica
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE24 Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE25 Coñecementos de cultura xeral e civilización
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE27 Capacidade de razoamento crítico
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CE30 Coñecemento de idiomas
 • saber
 • saber facer
CE32 Saber recoñecer a diversidade e multiculturalidade
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT2 Coñecemento dunha segunda e unha terceira lingua estranxeira
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT3 Capacidade de organización e planificación de proxectos
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT5 Coñecementos de informática aplicada
 • saber
 • saber facer
CT6 Capacidade de xestión da información
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT7 Toma de decisións
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT9 Razoamento crítico
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT10 Recoñecemento da diversidade e a multiculturalidade
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT11 Habilidades nas relacións interpersoais
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT12 Traballo en equipo
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT14 Motivación pola calidade
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT15 Aprendizaxe autónoma
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT17 Comprensión doutras culturas e costumes
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT22 Capacidade de aplicar os coñecementos na práctica
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
CT23 Capacidade de traballo individual
 • saber
 • saber facer
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000