Guia docente 2011_12
Facultade de Filoloxía e Tradución
Grao en Linguas Estranxeiras
 Materias
  Ámbitos literarios III do primeiro idioma estranxeiro: Inglés
   Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe Tipoloxía Competencias
Identificar as principais achegas teóricas nos distintos ámbitos xeográficos, sociais e culturais da literatura do primeiro idioma estranxeiro, desde unha perspectiva que teña en consideración os valores democráticos, de igualdade social, de xénero, raza e orientación sexual, así como dunha cultura para a paz.
saber
Saber estar / ser
A2
A10
A11
B3
Sintetizar, relacionar e describir as literaturas da primeira lingua estranxeira mediante o estudo dun certo número de autoras/es e textos de distintos ámbitos culturais e sociais, períodos, xéneros e movementos.
saber facer
A3
A10
A11
A13
B2
B3
Describir e analizar os trazos, temas, estilos e símbolos que se utilicen nos textos literarios que sexan obxecto de estudo, relacionando estas características co contexto no que se inscribe a produción e recepción dos mesmos.
saber facer
A3
A5
A8
A10
A11
B2
B3
Construír argumentos sólidos sobre os temas e textos a estudar, seguindo as convencións académicas, empregando evidencias suficientes que corroboren os razoamentos expostos, facendo uso dos recursos máis apropiados, e expresando oralmente e por escrito esa reflexión crítica.
saber facer
A6
A7
A8
A9
A11
A12
B2
B4
B5
Participar en debates e actividades en grupo, desenvolvendo un pensamento autónomo e crítico, realizando contrastes críticos e respectuosos, e amosando actitudes de tolerancia cara a diversidade social e cultural nos países da primeira lingua estranxeira, de defensa de dereitos fundamentais, de principios de igualdade e de valores democráticos.
saber facer
Saber estar / ser
A6
A8
A9
A10
A11
A12
B4
B5
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000