Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría de la Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Traballo de Fin de Grao
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Traballo 1. O tribunal examinador poderá ser unipersoal ou colexiado.

2. A cualificación proposta polo tribunal unipersoal terá un peso máximo do 70%

3. A cualificación proposta polo tribunal tribunal examinador colexiado terá o peso do 100%

Aplicaránse os seguíntes criterios:

- Documento escrito do TFG: 70 %. Os aspectos a valorar para a asignación da cualificación serán os seguíntes:
Organización e redacción do traballo, a calidade da documentación entregada
Calidade ciéntifica e técnica do trabajo de investigación realizado.
Dificultade do tema, actualidade, orixinalidade, alternativas presentadas-

Un 15%: Cumprimento das normas de estilo establecidas e a adaptación á estructura mínima esixida nas diferentes tipoloxías recollidas no regulamento de TFG do centro. Bibliogradía utilizada, tratamiento de aspectos trasversales como: ODS; xénero; linguaxe inclusiva; etc)

O 15% a presentación e defensa do traballo por parte do alumnado,

100 A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
C44
C45
C46
C47
C48
C49
C50
C51
C52
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A cualificación do Trabajo Fin de Grao: finalizada la defensa e previa deliberación do tribunal, procederase á cualificación do traballo que, dacordo coa regulamentación vixente sobre cualificacións, consistirá nunha nota numérica entre 0 y 10 (con un decimal) sendo necesario polo menos un 5 para aprobar. Para a dirección, organización e xestión dos traballos de fin de grao e para calquera outro aspecto non recollido na guía docente será de aplicación o regulamento interno de TFG. As datas de asignación, solicitude, defensa, reclamación , etc.. publicánse tanto na web como no campus virtual e se lle da difusión previa ao inicio dos prazos previstos para a defensa.

http://www.enfermeria.depo.gal/126

Ver información en: Datas das probas de avaliación de cuarto curso

Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000