Guia docente 2024_25
Escola Universitaria de Enfermaría da Deputación Provincial de Pontevedra
Grao en Enfermaría
 Materias
  Enfermaría clínica III
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Seminario Avaliarase a participación activa nos seminarios correspondentes aos contidos da materia 5 A1
A2
A3
A4
A5
B7
B8
C29
C30
C33
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
Exame de preguntas de desenvolvemento Proba final: preguntas directas sobre un aspecto concreto. O alumnado deben responder de maneira directa e breve en base aos coñecementos que teñen sobre a materia, impartidos en lecciones magistrales y estudio de casos.
Datas:
1ª oportunidade: 17-I-2025 ás 10 horas.
2ª oportunidade 24-VI-2025 ás 10 horas.
Para superar esta proba é necesario alcanzar o 50% do seu valor
30 A1
B8
C28
C29
C30
C31
C32
C33
D1
D2
D3
D4
D7
D8
Exame de preguntas obxectivas Proba final: preguntas pechadas con diferentes alternativas de resposta (verdadeiro/falso, emparellamento de elementos...). Os alumnos seleccionan unha resposta entre un número limitado de posibilidades. Descontarase por cada dous fallos un acerto.
Datas:
1ª oportunidade: 17-I-2025 ás 10
horas.
2ª oportunidade 24-VI-2025 ás 10 horas
Para superar esta proba é necesario alcanzar o 50% do seu valor
30 A1
C28
C29
C30
C31
C32
C33
D1
D3
D4
D7
Estudo de casos Avaliación 25-26-XI-2024 ás 16,15 horas (G1-G2-G3-G4) e as 18,30 horas (G5-G6-G7-G8), respectivamente.
Segunda oportunidade: 24/VI/2025 ás 12 horas.
10 A1
A2
A3
A4
A5
B7
B8
C29
C30
C32
C33
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
Simulación ou Role Playing Para acceder a esta proba é condición que o estudante realice de forma previa os procedementos dos talleres: vías centrais, mobilización e inmovilización, algoritmos e unha RCP avanzada. Avaliaranse como parte da proba práctica de resolución de simulacións en distintos escenarios.
Datas de realización na primeira oportunidade:
Probas prácticas/simulación:
Martes 26/XI/2024, ás 16,15 horas.
Jueves 28/XI/2024 ás 18,15 horas.
Martes 3/XII/2024 ás 16,15 horas
Martes 10/XII/2024 ás 16,15 horas
Jueves 12/XII/2024 ás 18,15 horas.
E na segunda oportunidade no día 24/VI/25, ás 12,30 horas
25 A1
A2
A3
A4
A5
B7
C28
C29
C30
C31
C33
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
As preguntas desenvolvemento e as preguntas obxetivas que conforman a proba final son dúas metodoloxías de avaliación distintas que non se poden aprobar por separado xa que ambas son avaliación dos mesmos resultados de aprendizaxe da materia sin diferenciación de contidos en cada proba. 

Proba final: 7-X-2024, ás 18,30 horas.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000