Guia docente 2023_24
Facultad de Diseño
Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda
 Materias
  Ilustración de Moda
   Resultados de Formación e Aprendizaxe
Código Descrición
A1 Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, adoito nun contexto de investigación.
A2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
A5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
B4 Capacidade para aplicar os coñecementos e habilidades adquiridas e resolver problemas nun entorno interdisciplinar do deseño de moda
B6 Capacidade para o uso das ferramentas, coñecementos e métodos de creación e investigación que lle permitan desenvolver ao máximo tanto as posibilidades estéticas como formais nos seus deseños
B9 Capacidade de desenvolver unha gramática visual clara e innovadora
B10 Capacidade de aprendizaxe, curiosidade e iniciativa para a adquisición de novos coñecementos e habilidades
B12 Capacidade creativa para xerar silucións orixinais e atopar propostas alternativas
C3 Ser capaz de comprender e comunicar visualmente a información, dominar as técnicas de exposición gráfica de proxectos de deseño
C4 Capacidade de aplicar sistemas de representación gráfica usados no deseño de moda
C7 Capacidade para desenvolver un pensamento crítico ante as prácticas, tendencias e resultados do deseño de moda, desenvolvendo un criterio persoal fundamentado
D4 Capacidade de razoamento crítico e autocrítico
D5 Capacidade para a análise e a resolución de problemas, de adaptación a novas situacións e de toma de decisións de xeito creativo e innovador
D7 Moticación pola calidade
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000