Educational guide 2023_24
Facultade de Comunicación
Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade
 Materias
  Tendencias do sector
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Presentación Exposición do traballo final do módulo. 40 A1
A4
B5
C1
C5
C8
D2
Debate Como parte da avaliación continua terase en conta a participación e grado de preparación sobre a temática proposta durante o debate. 20 A3
A5
B4
B6
C3
C4
C5
C6
C9
C14
D1
D3
D4
Estudo de casos Investigación e proposta práctica ao redor de estudos de caso expostos polo docente 40 A1
A3
B4
B6
C1
C5
C8
C14
D1
D3
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

Sistema de
avaliación continua

Prácticas e
porcentaxe de valoración

P1. Práctica 1.
Valoración do 40% sobre o total da nota. A información sobre as tarefas para
realizar, o seu formato, extensión, rúbrica de avaliación e canles de entrega
serán explicadas presencialmente na aula e/o a través da plataforma Moovi.

P2. Práctica 2.
Valoración do 40% sobre o total da nota. A información sobre as tarefas para
realizar, o seu formato, extensión, rúbrica de avaliación e canles de entrega
serán explicadas presencialmente na aula e/o a través da plataforma Moovi.

A1. Asistencia
ás sesións na aula. Valoración do 20% sobre o total da nota. En todas as
sesións da materia tomarase nota dos membros asistentes (Folla de firmas
indicando nome, DNI e firma). Esta será a evidencia para demostrar a asistencia
e a única vía para optar ao 20% de valoración.

P1(40%) +
P2(40%) + A1(20%) = 100% da nota

 

Segunda
oportunidade. Breve descrición

A/os estudantes
que cursen avaliación continua deberán superar en segunda convocatoria todas
aquelas metodoloxías ou probas que non superasen en primeira convocatoria.

A efectos de
coordinar a segunda oportunidade, o alumnado deberá contactar co docente
responsable da memoria, quen establecerá as probas pertinentes ben sexa en
Moovi, ou de forma presencial durante a data establecida e aprobada en Xunta de
Facultade.

As condicións
de segunda oportunidade descritas aquí aplícanse para o resto de convocatorias
sucesivas.

 

Sistema de
avaliación global

O sistema de
avaliación por defecto da Universidade de Vigo é o sistema de avaliación
continua. Aqueles alumnos que opten polo sistema de avaliación global deberán
seguir as seguinte pautas.

Pautas formais imprescindibles previas á avaliación:

O alumnado deberá informar o docente da súa renuncia
expresa ao sistema de avaliación continua no prazo establecido polo centro,
achegando cuberto e asinado o documento habilitado para tal fin.

Pautas o día da avaliación:

A proba de avaliación global realizarase na data e
horarios previstos polo centro no calendario de exames oficial e avaliará de
forma sistemática todas as metodoloxías e probas establecidas na guía docente.
O estudante deberá superar todas e cada unha das probas de avaliación previstas
obtendo unha cualificación mínima de 5 puntos en cada unha delas.

Prácticas e
porcentaxe de valoración

P1. Práctica 1.
Valoración do 40% sobre o total da nota. A información sobre as tarefas para
realizar, o seu formato, extensión, rúbrica de avaliación e canles de entrega
serán explicadas presencialmente na aula e/o a través da plataforma Moovi.

P2. Práctica 2.
Valoración do 40% sobre o total da nota. A información sobre as tarefas para
realizar, o seu formato, extensión, rúbrica de avaliación e canles de entrega
serán explicadas presencialmente na aula e/o a través da plataforma Moovi.

P3. Práctica 3.
Valoración do 20% sobre o total da nota. A información sobre as tarefas para
realizar, o seu formato, extensión, rúbrica de avaliación e canles de entrega
serán explicadas presencialmente na aula e/o a través da plataforma Moovi.

P1(40%) +
P2(40%) + P3(20%) = 100% da nota

 

A información
sobre as probas de avaliación, o seu formato, extensión, rúbrica de avaliación
e canles de entrega serán detalladas a través da plataforma Moovi. É
responsabilidade do alumno/para estar atento a información subida e recompilar
a información específica e complementaria que sexa precisa para superar a
materia.

 

Outros aspectos para ter en conta

Esta materia impártese en réxime PRESENCIAL polo que é un
deber dos estudantes asistir ás sesións docentes no horario establecido polo
centro.

Como xa se indicou ao explicar o sistema de avaliación
continua, en todas as sesións tomarase nota dos membros asistentes (Folla de
firmas indicando nome, DNI e firma).

A presente normativa é aplicable a todos os alumnos e
alumnas matriculados nesta materia SEN EXCEPCIÓN

A guía docente presenta a formulación xeral da materia.
Por motivos de extensión e #ante a imposibilidade de subir documentación
complementaria na plataforma Docnet, os detalles máis concretos sobre o sistema
de avaliación global xestionaranse en tempo e forma a través da plataforma
Moovi.

Para todo o non contemplado e/o detallado de forma
expresa nesta guía, tomarase como referencia as indicacións do Regulamento
sobre a avaliación, a cualificación e a calidade dá docencia e do proceso de
aprendizaxe do estudantado (Aprobado non claustro do 18 de abril de 2023). Dispoñible en: 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/show/565

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000