Guia docente 2023_24
Facultade de Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Materias
  Opinión pública
   Avaliación
  Descrición Cualificación Resultados de Formación e Aprendizaxe
Prácticas con apoio das TIC As prácticas avalíanse coa asistencia participativa e a elaboración dos exercicios correspondentes. O traballo individual suporá un 20% O traballo de grupo pesará o outro 20% 40 A3
B1
B2
Traballo tutelado Consideraranse os seguintes criterios:
- A comprensión das ideas
- A capacidade de relacionar contidos
- A correcta expresión do traballo presentade
20
Exame de preguntas de desenvolvemento Haberá un exame final, teórico, de toda a materia que será escrito, e consistirá en cinco preguntas, valorada cada unha delas en dous puntos.
Teranse en conta os seguintes criterios:
- A suficiencia dos coñecementos
- A exactitude das respostas
-A claridade na exposición
40 A3
B1
B2
B3
C2
C14
D1
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

A asistencia ás clases teóricas rexistrarase mediante firma e servirá para mellorar a cualificación final


Para a cualificación final é necesario superar a parte teórica da materia. Non se sumarán as puntuacións de prácticas até superar o exame teórico.

En SEGUNDA OPORTUNIDADE os criterios serán os mesmos que na avaliación contínua.

AVALIACIÓN GLOBAL (Só para alumnos que renuncien expresamente á avaliación contínua)
1) Exame final, ORAL, PÚBLICO E GRAVADO, dun dos temas que integran o temario da materia. 10 preguntas valoradas nun punto cada unha (1 hora de duración) 40%

2) Proba escrita tipo test sobre CONCEPTO e DINÁMICA da opinión pública. (20 preguntas valoradas en 0,5 cada unha) (1/2 hora de duración) 10%

3) Exercicio de reflexión sobre un tema de interese público que se facilitará. (1/2 hora de duración) 10%

4) Deseño dun traballo de investigación sobre un tema de interese con metodoloxías adecuadas á medición da opinión pública. (Entrega o día do exame) 20%
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000