Educational guide 2020_21
Facultade de CC. Sociais e da Comunicación
Grao en Publicidade e Relacións Públicas
 Materias
  Produción publicitaria en medios audiovisuais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Traballo tutelado Na propia aula e de maneira individual ou grupal elaboraranse: story line, guión técnico, desagregación e orzamento. 10 CE6
CE13
CE15
CT3
CT4
CT5
CT6
Práctica de laboratorio Elaboración de dúas pezas publicitarias realizadas en grupos de 3/5 perosnas.
Proba-simulación de preproducción, rodaje e postproducción en vídeo publicitario con software de edición e pospo definido polos docentes.

Ambas pezas deberán de relaizarse axustándose á calendarización suscitada ao comezo da materia e deberán de responder ao seguinte esquena

ENTREGA 1
-SPOT 20´´ /30´´
- TEMÁTICA: Promoción estudos/grados da facultade

ENTREGA 2
- PUBLIREPORTAJE 1´ /1´30´´
- TEMÁTICA: Promoción do campus Universidade Pontevedra ou da Uvigo.

------------------------------------------------

Fases do PROXECTO 1/SPOT 20´´ /30´´ e elaboración de material:

DESENVOLVEMENTO:

- Constitución dos equipos de traballo:
- Realizador/a -
Cámara/a e iluminación
- Sonidista/a -
Productor/a

- Escritura de guión:
- Creación de guión literario
- Sinopsis
- Elaboración de guión técnico (planificación do guión literario)
- Story Board

-Casting/ localizaciones
Fichas de localizaciones
Casting (si houbéseo) ou informe de selección de personaxes

PRODUCIÓN

Preproducción:
- Elaboración de orzamento (Modelo Oficial Spot). Xustificación partidas e cantidades (Referencias de custos en Faitic?)
- Cronograma de traballo
Relación de equipo Técnico- Artístico
Definición e reserva de material técnico para rodaje
Desglose de guión:
- Listado de materiais por departamentos
- Desglose de guión por secuencias
- Plan de rodaje
- Órdenes do día
- Configuración parámetros cámara e equipos grabación de son
- Definición de fluxo de traballo: (Repicados/ protocolo de copiado)
- Set de grabación
- Obligatoria recolleita de son en dispositivo externo/ grabadora.
- Rodaje:
- Imprescindible utilización de claqueta:
- Explicación previa en clase teórica de uso e utilidades
- Suficiente claqueta manual a cámara
- Obligatorio cantar número de clips de audio para facilitar edición
- Parte de cámara/ partes de son
- Copias e repicados. Ordenador en set

EDICIÓN E POSPO:
- Montaxe obligatorio en sesións e sala de pospo
- Posibilidade de utilizar equipos propios pero necesaria presenza en sesións de aula para evaluar adecuación a cronograma
- Limitar corrección de cor ás opcións do programa de edición
- Xeración de másters:
Video:
Resolución mínima 1080p (1080 x 1920)
códec h264 encapsulado en .mov
Audio: 24 bits/ 48 Khz


Fases do PROXECTO 2/ PUBLIREPORTAJE 1´ /1´30´´ e elaboración de material:

DESENVOLVEMENTO

?Constitución dos equipos de traballo:
oRealizador/a oCámara/a e
iluminación
oSonidista/a oProductor/a ?Escritura

de guión:
oCreación de guión literario
oSinopsis
oElaboración de guión técnico (planificación do guión literario)
ou Story Board
? Casting/ localizaciones
ou Fichas de localizaciones
ou Casting (si houbéseo) ou informe de selección de personaxes

PRODUCIÓN

?Preproducción:
ou Elaboración de orzamento (Modelo Oficial Spot):
?Xustificación partidas e cantidades (Referencias de custos en Faitic?)
ou Cronograma de traballo
ou Relación de equipo Técnico- Artístico
ou Definición e reserva de material técnico para rodaje
ou Desglose de guión:
? Listado de materiais por departamentos
? Desglose de guión por secuencias
ou Plan de rodaje
ou Ordes do día
ou Configuración parámetros cámara e equipos grabación de son
ou Definición de fluxo de traballo:
? Repicados/ protocolo de copiado
? Set de grabación

EDICIÓN E POSPO:
ou Montaxe obligatorio en sesións e sala de pospo
ou Posibilidade de utilizar equipos propios pero necesaria presenza en sesións de aula para evaluar adecuación a cronograma
ou Limitar corrección de cor ás opcións do programa de edición
ou Xeración de másters:
? Video:
? Resolución mínima 1080p (1080 x 1920)
? códec h264 encapsulado en .mov
? Audio: 24 bits/ 48 Khz
50 CE6
CE11
CE13
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
Resolución de problemas e/ou exercicios Preguntas breves sobre o temario. Requírese do alumnado unha comprensión e demostración das competencias adquiridas nas sesións de lección maxistral. 40 CG1
CE5
CE6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000