Guia docente 2019_20
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Innovación e desenvolvemento de produtos na industria forestal
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Asistencia e participación activa nas sesións magistrales 10
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. 5
Traballo tutelado O estudante realizará un proxecto de desenvolvemento dun novo produto 50
Resolución de problemas e/ou exercicios Proba escrita a final de curso para a avaliación das competencias adquiridas ao longo do curso 35
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

DATAS EXAMES E PUBLICACIÓN DE NOTAS:

As datas dos exames, segundo o calendario oficial aprobado polo centro, son as seguintes: 

Primeira convocatoria: 15 de xaneiro de 2020, 16:00 horas.

Segunda convocatoria: 2 de xullo de 2020. 16:00 horas.

A publicación das notas provisionais farase no taboleiro oficial do centro e na Secretaría Virtual.

Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000