Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Enxeñaría ambiental
   Contidos
Tema Subtema
A. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA A.1. CONTAMINANTES AMBIENTAIS
A.2. EFECTOS DA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
A.3.DESTRUCIÓN DA CAPA DE OZONO
A.4.QUECEMENTO GLOBAL
A.4.1. Gases de Efecto Invernadoiro
A.4.2. O Protocolo de Kioto
A.5. CHOIVA ACEDA
A.6. OUTROS CONTAMINANTES
A.7.MEDIDAS CORRECTORAS DA CONTAMINACIÓN
A.8. FONTES ALTERNATIVAS DE ENERXIA PARA REDUCIR As EMISIÓNS ATMOSFERICAS
A.9. A COGENERACIÓN DE CALOR E ELECTRICIDADE
B. TRATAMENTO DE AUGAS B.1. A auga
B.2. SISTEMAS DE XESTIÓN:
B.3. PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DA AUGA
B.4. CONTAMINANTES NAS AUGAS RESIDUAIS
B.5. SISTEMAS DEPURACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS
B.5.2. Tratamento primario
B.5.2.1. Tratamentos Físico-Químicos
B.5.3. Tratamento secundario
B.5.3.1. Tratamentos Biolóxicos
B.5.4. Tratamento terciario
B.5.5. Tratamentos diversos
B.6. O PROCESO DE DIXESTIÓN ANAEROBIA
B.7. TRATAMENTO DE LODOS
B.8. CASO PRÁCTICO
C. TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS E URBANS C.1. Os R.S.U.
C.2. SISTEMAS DE TRATAMENTO
C.2.2. VERTEDURA CONTROLADA
C.2.2.1. Vertedoiro controlado con aproveitamento enerxético
C.2.3. COMPOSTAXE
C.2.4. INCINERACIÓN
C.2.5. PIRÓLISIS
C.2.6. COMPARACIÓN ENTRE Os SISTEMAS DE XESTIÓN
D. COMPOSTAXE D.1. O PROCESO DE COMPOSTAXE
D.1.1. PARÁMETROS FÍSICOS
D.1.2. SISTEMAS DE COMPOSTAXE
D.1.2.1. Sistemas de compostaxe en recinto pechado
D.1.3. DEPURACIÓN DO COMPOST
D.1.4. CARACTERÍSTICAS DO COMPOST
D.1.5. UTILIZACION DO COPOST
D.2. CULTIVOS DE TIPO INTENSIVO
E. A DIXESTIÓN ANAEROBIA E.1. A DIXESTIÓN ANAEROBIA
E.2. PARÁMETROS DE OPERACIÓN E CONTROL DOS PROCESOS ANAEROBIOS
E.3. TECNOLOXÍA DA DIXESTIÓN ANAEROBIA
E.3.1. Digestores descontinuos
E.3.2. Digestores continuos
E.3.2.1. Digestores con biomasa suspendida
E.3.3. Digestor de Dúas Fases
E.4. VERTEDOIRO CONTROLADO
E.5. INSTALACIÓNS DE DIXESTIÓN ANAEROBIA
E.5.1. DESCRICIÓN DUNHA PLANTA DE DIXESTIÓN ANAEROBIA
E.6. EXEMPLO DE INSTALACIÓNS INDUSTRIAIS
F. O RECICLAXE F.1. INTRODUCIÓN
F.2. TEORIA DA RECICLAXE
F.3. Os SISTEMAS DE REClCLADO
F.4. PROBLEMÁTICA DO PROCESO DE RECICLAXE
F.5. VANTAXES QUE LEVA A RECICLAXE
F.6. RECICLADO DE PAPEL E CARTÓN
F.6.1. PRODUCCION DE PASTA E PAPEL
F.6.2. RECICLADO DE PAPEL
F.6.2.1. PREPARACION DE PASTA PAPELEIRA A partir de PAPELOTE
F.6.2.2.- DESFIBRADO
F.6.2.3.-DEPURACION
F.6.3.4. DESPASTILLADO
F.6.3.5. REFINO
F.6.3.6. FRACCIONAMIENTO
F.6.3.7. ESPESADO
F.6.3.8. DISPERSION
F.6.3.9. DESTINTADO
G. RESIDUOS TÓXICOS E PERIGOSOS G.1. IDENTIFICACION E CUANTIFICACION DOS RTP.
G.2. RELACION PRODUTOR XESTOR
G.1.1. Obrigacións do Produtor de RPTs
G.1.1.1. Solicitude de Autorización
G.2.1.2. Envasado e Etiquetaxe dos Residuos Perigosos
G.2.1.3. Almacenamento dos residuos perigosos
G.2.1.4. Declaración Anual
G.2.2. OBRIGACIÓNS DOS PEQUENOS PRODUTORES DE RESIDUOS PERIGOSOS
G.2.2.1. O Transportista de RPs
G.3. TRATAMENTOS
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000