Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Xiloenerxética
   Contidos
Tema Subtema
Tema 1.- INTRODUCION: A BIOMASA COMO FONTE DE ENERXIA 1.1.- Concepto e formas de BIOMASA
1.2.- Evolución histórica do aproveitamento enerxético da Biomasa..
1.3.- Fontes de Biomasa
1.4.- Características da Biomasa desde o punto de vista enerxético
1.5.- Vantaxes que presenta o aproveitamento enerxético da Fitomasa
1.6.- Tecnoloxías de conversión enerxética da Biomasa
1.6.1.- Métodos químicos de conversión
1.6.2.- Métodos termoquímicos de conversión
1.6.3.- Métodos bioquímicos de conversión
1.6.4.- Eficiencia dos diferentes métodos de conversión enerxética.
1.7.- Produtos derivados da Biomasa
1.7.1.- Aspectos macroeconómicos da produción e utilización dos Biocombustibles
Tema 2.- ENERXIAS XILOGENERADAS
2.- ENERXIAS XILOGENERADAS
Tema 3. RECOLECION E OBTENCION DA FITOMASA RESIDUAL 3.1.- Sistemas de recolección de Fitomasa residual de orixe forestal
3.1.1.- Procesadoras forestais
Tema 4. - PROCESOS DE PRETRATAMENTO (TRANSFORMACION FISICA) DA FITOMASA RESIDUAL
4.1.- Astillado e empacado
4.1.1.- Problemática do astillado de monte
4.2.- Secado Natural
4.3.- Secado Forzado
4.4.- Moenda
4.5.- Tamizado
4.5.- Densificación
Tema 5. DESHIDRATACION DA FITOMASA RESIDUAL (Madeira)
5.1.- A auga na madeira
5.1.1.- Humidade de equilibrio
5.1.2.- Influencia do contido de humidade no Poder Calorífico
5.2.- Termoxénese
5.2.1.- Dinámica de secado en cheas de achas de residuos de madeira
5.2.2.- Perdas de materia seca
5.3.- Experiencias prácticas de secado natural
5.3.1.- Ventilación forzada
5.3.2.- Experiencias realizadas en España
Tema 6. COMPACTACION DA FITOMASA RESIDUAL (Madeira) 6.1.- Evolución histórica
6.2.- Antecedentes da investigación e o desenvolvemento
6.2.1.- Experimentación en laboratorio
6.2.2.- Experimentación sobre prensas industriais
6.2.3.- Estudos a partir de modelos teóricos
6.3.- Perspectivas de face ao futuro
6.4.- Problemática e tecnoloxías da densificación a escala industrial
6.4.1.- Briquetado
6.4.2.- Peletizado
Tema 7.- SITUACION ACTUAL DO SECTOR DE PRODUCCION DE BRIQUETAS
COMBUSTIBLES EN ESPAÑA
7.1.- Materias primas utilizadas
7.2.- Maquinaria empregada
7.2.1.- Dimensionado das empresas
7.3.- Produtos obtidos
7.3.1.- Embalaxe
7.4.- Sectores consumidores
7.4.1.- Prezos
Tema 8.- SITUACIÓN ACTUAL DO SECTOR DE FABRICACION DE PELLETS COMBUSTIBLES EN ESPAÑA 8.1.- Características do Pélet como combustible
8.2.- Prezos
Tema 9.- PROCESOS TERMOQUIMICOS DE CONVERSION ENERXÉTICA DA FITOMASA. 9.1.- Combustión
9.2.- Gasificación
9.3.- Pirólisis
9.4.- Licuefacción
Tema 10.- COMBUSTION
10.1.- Teoría da combustión
10.1.1.- Tipos de combustión
10.1.2.- Aire mínimo de combustión
10.1.3.- Fumes de combustión
10.2.- Equipos de combustión
10.2.1.- Combustión en Leito Fluidizado(*FBC)
Tema 11.- GASIFICACION 11.1.- Tipos de gasificadores
11.2.- Gasificación con aire
11.3.- Gasificación con osíxeno e/ou vapor
11.4.- Gasificación con Hidróxeno
11.5.- Gasificación con catalizadores
Tema 12.- PIROLISIS 12.1.- Produtos obtidos
12.2.- Carbonización (carbón vexetal)
Tema 13.- EQUIPOS E SISTEMAS DE XERACIÓN DE ENERXIA ELECTRICA
Tema 14.- CULTIVOS ENERXÉTICOS DE CURTA ROTACION 14.1.- Perspectivas dos cultivos intensivos de biomasa na Unión Europea ante a nova Política Agraria Comunitaria (PAC)
14.2.- Tipos de cultivos enerxéticos
14.2.1.- Cultivos agroeléctricos
14.2.2.- Bioalcohol
14.2.3.- Bioaceites carburantes
PRÁCTICA Nº 1 MOSTRAS DE RESIDUOS
ANÁLISES DE LABORATORIO
LUGAR: LABORATORIO DE E. XILOGENERADAS
PRÁCTICA Nº 2 PLANTA PILOTO DE ASTILLADO-MOENDA-DENSIFICACIÓN
LUGAR: TALLER DE E. XILOGENERADAS
PRÁCTICA Nº 3 ASTILLADO
DESCORTEZADO
COMBUSTIÓN
COGENERACION

LUGAR: ENCE (PONTEVEDRA)
SAÍDA DA EIF – 10h
PRÁCTICA Nº 4 MOENDA
SECADO
PELETIZADO
COGENERACIÓN

LUGAR: FÁBRICA DE PÉLET (BASTAVALES)
SAÍDA DA EIF – 10 h
PRÁCTICA Nº 5 Visita a unha instalación con caldeira de biomasa forestal.

Lugar: Campus de Pontevedra
PRÁCTICAS Nº 6-7 Resolución de exercicios de cálculo enerxético
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000