Guia docente 2017_18
Escuela de Ingeniería Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Repoboacións
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Lección maxistral 25.5 47.5 73
 
Resolución de problemas 8 14 22
Saídas de estudo/prácticas de campo 8 8 16
Metodoloxías integradas 1 11.5 12.5
 
Estudo de casos/análises de situacións 10.5 14 24.5
 
Probas de tipo test 0.5 0 0.5
Probas de resposta curta 0.5 0 0.5
Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou simuladas. 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Rectorado | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000