Educational guide 2021_22
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Aproveitamentos forestais
   Avaliación
  Descrición Cualificación Competencias Avaliadas
Lección maxistral Asistencia e desempeño dedicado ás clases da materia.
Se *evaluan as competencias básicas *CB1 e *CB2, as xerais *CG8, *CG18, *CG23, *CG38, *CG39, *CG40 e *CG41, a específicas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as transversais *CBI1, *CBI2, *CBI4, *CBI5, *CBI6, *CBI7, *CBP4, *CBS1, *CBS7.
10
Estudo de casos Resolución dun suposto práctico de planificación que o alumno deberá realizar e entregar
Se *evaluan as competencias básicas *CB1 e *CB2, as xerais *CG8, *CG18, *CG23, *CG38, *CG39, *CG40 e *CG41, a específicas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as transversais *CBI1, *CBI2, *CBI4, *CBI5, *CBI6, *CBI7, *CBP4, *CBS1, *CBS7.
20 CT5
CT6
Saídas de estudo Asistencia ás saídas e práctica de campo organizadas. 10
Resolución de problemas e/ou exercicios Resposta a preguntas relacionadas co temario
Se *evaluan as competencias básicas *CB1 e *CB2, as xerais *CG8, *CG18, *CG23, *CG38, *CG39, *CG40 e *CG41, a específicas CE23 (CE 23.1 a 23.10) e as transversais *CBI1, *CBI2, *CBI4, *CBI5, *CBI6, *CBI7, *CBP4, *CBS1, *CBS7.
60 CT6
 
Outros comentarios sobre a Avaliación

O estudiante debe aprobar a parte práctica e a parte teórica por separado.

Datas do examen
28 DE MAIO 10h
10 DE XULIO 12h
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | Spain | Tlf: +34 986 812 000