Guia docente 2014_15
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Construcións forestais
   Planificación
Metodoloxías  ::  Probas
  Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais
Actividades introdutorias 1 1 2
 
Sesión maxistral 21 42 63
Resolución de problemas e/ou exercicios 11 22 33
 
Prácticas en aulas de informática 9 27 36
 
Traballos e proxectos 1 8 9
Probas de tipo test 1 2 3
Probas de resposta longa, de desenvolvemento 2 2 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000