Guia docente 2017_18
Escola de Enxeñaría Forestal
Grao en Enxeñaría Forestal
 Materias
  Construcións forestais
   Competencias
Código Descrición Tipoloxía
CG27 CG-27: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: construción.
 • saber
CG29 CG-29: Coñecementos das seguintes materias necesarios tanto para a xestión dos sistemas forestais como para a súa conservación: camiños forestais.
 • saber
CE18 CE-18: Capacidade para coñecer, comprender e utilizar os principios de: construcións forestais e vías forestais.
 • saber
 • saber facer
CT1 CBI 1: Capacidade de análise e síntese.
 • saber
 • saber facer
CT2 CBI 2: Capacidade de organización e planificación.
 • saber facer
CT3 CBI 3: Capacidade de comunicación oral e escrita tanto na lingua vernácula como en linguas estranxeiras.
 • saber
 • saber facer
CT4 CBI 4: Coñecementos básicos de informática.
 • saber
CT5 CBI 5: Capacidade de xestión da información.
 • saber facer
CT6 CBI 6: Adquirir capacidade de resolución de problemas.
 • saber facer
CT7 CBI 7: Adquirir capacidade na toma de decisións.
 • saber facer
CT8 CBP 1: Capacidades de traballo en equipo, con carácter multidisciplinar e en contextos tanto nacionais como internacionais.
 • Saber estar / ser
CT9 CBP 2: Habilidades nas relacións interpersoais.
 • Saber estar / ser
CT10 CBP 3: Recoñecer a diversidade e a multiculturalidade.
 • Saber estar / ser
CT11 CBP 4: Habilidades de razoamento crítico.
 • saber facer
CT12 CBP 5: Desenvolver un compromiso ético, que implique o respecto dos dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, e dos principios de igualdade de oportunidades, accesibilidade universal a persoas con discapacidade e educación para a paz.
 • Saber estar / ser
CT13 CBS 1: Aprendizaxe autónoma.
 • saber facer
CT14 CBS 2: Adaptación a novas situacións.
 • Saber estar / ser
CT15 CBS 3: Creatividade.
 • Saber estar / ser
CT16 CBS 4: Liderado.
 • Saber estar / ser
CT17 CBS 5: Coñecemento doutras culturas e costumes.
 • saber
 • Saber estar / ser
CT18 CBS 6: Iniciativa e espírito emprendedor.
 • Saber estar / ser
CT19 CBS 7: Motivación pola calidade.
 • Saber estar / ser
CT20 CBS 8: Sensibilidade cara a temas ambientais.
 • Saber estar / ser
Universidade de Vigo            | Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000